[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Do you love me?A Dijous 19 Juny 2003 13:04, laupri@ono.com va escriure:
> hola a tots
> nomes una pregunta, no podeu evitar que es colen aquests mails?
>
> fins aviat

 Doncs no estaria malament, crec que tenim l'spamassassin fent de les seves 
amb l'spam però això millor que ho confirmi en Jordi Mallach. De moment 
aquesta capçalera als missatges (aquest pedaç l'he tret del teu) no l'ha pas 
posada el meu sistema i el servidor de correu de l'ISP de Terra segur que 
tampoc.

X-Spam-Status: No, hits=-2.5 required=4.0
	tests=BAYES_20,HTML_30_40,HTML_IMAGE_ONLY_06,NO_REAL_NAME,
	   QUOTED_EMAIL_TEXT,QUOTE_TWICE_1
	version=2.53-lists.debian.org_2003_04_28
X-Spam-Level: 
X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 2.53-lists.debian.org_2003_04_28 
(1.174.2.15-2003-03-30-exp)

 Algú sap com funciona això?

 Toni
-- 

 Sort

######## Antoni Bella Perez ####################               |
# http://www.terra.es/personal7/bella5/home.htm
## <bella5@teleline.es.nospam> ## i
col·laborador dels projectes:
	Debian en català: http://www.debian.org/index.ca.html
	KDE en català: http://i18n.kde.org/stats/gui/HEAD/ca/
	T.P: http://www2.iro.umontreal.ca/~pinard/po/registry.cgi?team=ca

-Reply to: