[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Un dubte sobre instal·lació del KDEGràcies. Tot clar! Ja l'he instal·lat. La veritat és que funciona molt bé. Em fa l'efecte que és fins i tot més ràpid que la 2.2. La quantitat de traducció és francament notable. S'agraeix l'esforç que heu fet.

Josep-AntoniAntoni Bella Perez wrote:
A Divendres 06 Juny 2003 23:16, Josep-Antoni Ysern va escriure:

En realitat, he instal·lat el KDE 3.1.2 actualitzant només el Konqueror,
cosa que ha arrossegat la resta de canvis. Tot sembla funcionar bé, però
volia preguntar una cosa: cal instal·lar tot el sistema d'arxius de
Kdebase (apt-get install kdebase), per raons de seguretat i
funcionalitat, o és opcional? De fet, no tinc instal·lat el bloc de
programes del kdebase, però ja dic que tot sembla funcionar.

Gràcies,

josep-Antoni


  Hola Josep Antoni

A Debian tots els paquet tenen dependències, si tú no necessites un no l'instal·laràs a menys que un altre programa que si que necessitis en depengui d'ell.

En realitat a debian el paquet kdebase esdevé com a un metapackage o fals paquet, doncs sols et crea les dependències necessàries per a que s'instal·lin al teu sistema tots els programes KDE que es distribueixen amb dit paquet -- un sistema molt útil per a escurar fins a l'últim bit del disc.

Els paquets amb els catàlegs de traducció són kde-i18n-xx (xx correspon al codi de l'idioma, ca per al català), cal actualitzar-lo a la mateixa versió de l'escriptori que usis tot i que tampoc és imprescindible doncs funcionen igualment tot i que amb les conseqüents faltes d'actualitzacions.

NOTA: A les versions estables de debian, apt et resoldrà totes les dependències automàticament sense cap tipus de problema.

 ToniReply to: