[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Un dubte sobre instal·lació del KDEA Divendres 06 Juny 2003 23:16, Josep-Antoni Ysern va escriure:
> En realitat, he instal·lat el KDE 3.1.2 actualitzant només el Konqueror,
> cosa que ha arrossegat la resta de canvis. Tot sembla funcionar bé, però
> volia preguntar una cosa: cal instal·lar tot el sistema d'arxius de
> Kdebase (apt-get install kdebase), per raons de seguretat i
> funcionalitat, o és opcional? De fet, no tinc instal·lat el bloc de
> programes del kdebase, però ja dic que tot sembla funcionar.
>
> Gràcies,
>
> josep-Antoni

 Hola Josep Antoni

 A Debian tots els paquet tenen dependències, si tú no necessites un no 
l'instal·laràs a menys que un altre programa que si que necessitis en 
depengui d'ell.

 En realitat a debian el paquet kdebase esdevé com a un metapackage o fals 
paquet, doncs sols et crea les dependències necessàries per a que 
s'instal·lin al teu sistema tots els programes KDE que es distribueixen amb 
dit paquet -- un sistema molt útil per a escurar fins a l'últim bit del disc.

 Els paquets amb els catàlegs de traducció són kde-i18n-xx (xx correspon al 
codi de l'idioma, ca per al català), cal actualitzar-lo a la mateixa versió 
de l'escriptori que usis tot i que tampoc és imprescindible doncs funcionen 
igualment tot i que amb les conseqüents faltes d'actualitzacions.

NOTA: A les versions estables de debian, apt et resoldrà totes les 
dependències automàticament sense cap tipus de problema.

 Toni
-- 

 Sort

######## Antoni Bella Perez ####################               |
# http://www.terra.es/personal7/bella5/home.htm
## <bella5@teleline.es> ## i
col·laborador del projecte Debian en català: debian.org/index.ca.htm
Maquinari: - Pentium II 300MHz 128MB memòria 599.65 bogomips
Sistema:  - Debian GNU/Linux-2.4.20 - XFree86 4.2.1-7+opt

-Reply to: