[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: llibreria desconegudaA Dimecres 28 Maig 2003 16:26, Francesc Juan va escriure:
> Hola amics!
> Intentant instal·lar les darreres versions del mozilla o el netscape 7
> sempre aparesix un missatge d'error que no permet continuar la
> instal·lació. No es troben les llibreries:
> ./netscape-installer-bin: error while loading shared libraries:
> libstdc++-libc6.1-1.so.2: cannot open shared object file: No such file or
> directory
>
> Què és el que passa?
> He tractat de trobar les llibreries aquestes i no estan a cap lloc.
> Treballe amb woody actualitzat a sid.
> Gràcies
http://packages.debian.org/cgi-bin/search_contents.pl?searchmode=filelist&word=libstdc%2B%2B2.9-glibc2.1&version=stable

A veure, aquesta llibreria està a woody. No sé si haurà algun problema si la 
poses a sid, ja que a sid el compilar per defecte és el gcc3.2 i és 
incompatible amb el de woody. Sempres pot baixar-te el font i compilar-ho.

LeoReply to: