[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Paquets icatalan i wcatalan a testingOn Mon, May 26, 2003 at 12:44:05PM +0200, Pep Roca wrote:
> M'han canviat l'ordinador i a l'hora d'instal·lar els paquets de català, 
> veig que a testing no existeixen. Anteriorment havia instal·lat uns paquets 
> d'en Jordi Mallach amb un diccionari molt bo. Abans de fer un disbarat, 
> voldria saber si puc instal·lar els de unstable o no. En principi no sembla 
> que donin problemes de dependències, però no se si tindré problemes.
> 
> Moltes gràcies i salutacions. Pep Roca.

Pel que veig, no hauries de tindre cap problema de dependències per a
ispell, no. Per a aspell-ca, hauries d'instal·lar també aspell de
unstable, i no crec que les dependències foren problemàtiques tampoc.
Hmm, potser sí hi hauria problema amb Abiword o coses així, però no
estic segur.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgphKpscHNyov.pgp
Description: PGP signature


Reply to: