[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: eximOn Sun, May 25, 2003, Ricard Pradell Buxó wrote:
> Necessita l'exim una eina com fetchmail per agafar el correu del servidor del 
> ISP o ho pot fer tot solet?

No és que el necessiti, és que són dos coses completament diferents.
El fetchmail és un client que es connecta al servidor de correu (e.g POP
o IMAP), agafa els missatges, i els guarda en el teu ordinador (també
pot fer altres coses). En canvi l'exim és un servidor SMTP, és a dir un
programa que es comunica amb altres servidors SMTP de manera que pots
enviar i rebre correu directament des de/al teu ordinador. Normalment
si no tens un domini propi només el fas servir per enviar, i.e. sense
haver d'utilitzar el servidor del teu ISP; i per que funcioni el correu
local (hi ha programes que t'envien missatges notificant coses, etc.)

> Què és un "smarthost" i perquè el necessito, si és que el necessito?

Simplement és el servidor SMTP del teu ISP. D'aquesta manera en lloc
d'enviar ell els missatges directament els hi passa al smarthost i li
diu "envia'ls tu". No t'ho recomano ja que per fer aixo no cal matar-te
a configurar l'exim, només cal que li diguis al kmail, o netscape, etc.
que utilitzin aquest servidor i llestos.

No sé si s'ha entès alguna cosa, però ho he intentat :)

-- 
Ernest Adrogué
eadrogue(at)gmx.net
GnuPG key Id: 1024D/16A6375D 2001-12-30

Attachment: pgpLuircFKSS6.pgp
Description: PGP signature


Reply to: