[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: mutt i joeOn Sat, May 24, 2003 at 07:09:49PM +0200, Lluis wrote:
> el mutt es nomes per llegir i escriure mails, per rebre necessites un
> programa extern que s'els baixi i els coloqui al seu lloc (p. ex.
> fetchmail)

Açò no és del tot correcte: mutt té support per a imap i pop3.

mutt -f imap://servidor

> > 2.- he instal·lat el joe, però cada cop que l'utilitzo es queda bloquejat, algu sap on pot estar el problema?
> si no dones mes info es dificil imaginar-se res (tot i que jo no utilitzo
> joe)

GNU nano, també en català! ;)

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgpYjd6GwvaNZ.pgp
Description: PGP signature


Reply to: