[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

era: problemes amb les Xhola, tinc un problema,he fet aixo en una consola i ara no puc escriure
ñ's ni ç dintre de la shell ni del vi,

> pkg-config locales

com torne a la configuracio que tenia? q es exactament el q he fet? pot
ser al XF86Config estiga la clau?

pdta: estic en una slackware, per aixo no he fet un dpkg_reconfigure
locales, com havieu posat per una debian.

gracies per l'ajut,
lauraReply to: