[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: No puc esborrar fitxerOn Tue, May 06, 2003 at 10:01:27PM +0200, Xarx wrote:
> moixero:/home/xarx# rm /sbin/ifconfig
> rm: voleu eliminar el fitxer ordinari protegit contra escriptura 
> «/sbin/ifconfig»? s
> rm: no s'ha pogut eliminar «/sbin/ifconfig»: L'operació no és permesa

Com root, supose?

Potser tens errors al sistema de fitxers.

Fes touch /forcefsck i reinicia, a veure si tens sort.

> Hi ha una manera més radical de esborrar un fitxer que amb un rm?
> La màquina ha patit talls de llum, però tot funciona bé,...

Ah, aleshores segur que tens errors al sistema de fitxers. És amb ext2 o
ext3? Encara que siga ext3, tb pot passar. L'altre dia em va passar algo
paregut en /var/lib/dpkg/status-new.

-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgpEEkh0sodnb.pgp
Description: PGP signature


Reply to: