[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Configuració de la xarxaA Dissabte 03 Maig 2003 18:44, David Barrabes va escriure:
> Em sembla que no acabo de pillar el que em dius... vull dir, entenc que
> necessito el mòdul 3c59x.o, fins i tot em vaig descarregar de 3Com les
> fonts (el problema es que son unes fonts que s'han de compilar i no puc
> fer-ho ja que, pel que he pogut esbrinar, no son compatibles amb el kernel
> que tinc instal·lat). El que ho acabo de veure clar es això de llegir-me
> l'entrada CONFIG_VORTEX (com ho faig? <em sap greu, però soc realment
> 'verge' amb linux)...
>
> Gràcies, però pel teu ajut
>
> David

 Cap problema, però envia les respostes a la llista per a que quedi un 
registre de com ho has solventat.

 - Primer de tot mira sota el directori 
"/lib/modules/«2.4.xx/kernel/drivers/net" (xx és la versió del teu nucli) i 
si hi tens el mòdul ja no caldrà que compilis res. Si no és així segueix.
 - Si te'ns les fonts del nucli mira't el Documentation/Configure.help i 
cerca CONFIG_VORTEX -- hi surt informació rellevant quant a què és el que 
necessites.
 - Si necessites info quant a compilar el nucli o una traducció del 
Configure.help passat per aquí:
	<http://www.terra.es/personal7/bella5/traduccions.htm>

 Toni
PD
El millor consell és documentar-se
-- 

 Sort

######## Antoni Bella Perez ####################               |
# http://www.terra.es/personal7/bella5/home.htm
## <bella5@teleline.es> ## i
col·laborador del projecte Debian en català: debian.org/index.ca.htm
Maquinari: - Pentium II 300MHz 128MB memòria 599.65 bogomips
Sistema:  - Debian GNU/Linux-2.4.19 - XFree86 4.2.1-6pre7v2

-

Attachment: pgpg0yPomcHRU.pgp
Description: signature


Reply to: