[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Configuració de la xarxaA Dissabte 03 Maig 2003 13:31, David Barrabes va escriure:
> Bon dia:
>
> tot just estic intentant fer un salt de güindows a linux. He triat Debian,
> pq en vull apendre, no vull que tot vingui fet... ara però tinc un
> problema, en el meu ordinador hi tinco dos targetes de xarxa, una ja està
> instal·lada (realteck configurada a través de DHCP), però l'altre (3Com -
> 3C905B-TX) no hi ha manera... algú podria ajudar-me? Gràcies

 He consultat el Documentation/Configure.help de les fonts del nucli i el 
mòdul que has de manaster s'anomena 3c59x.o (T'aconsello que et llegeixis 
l'entrada «CONFIG_VORTEX» o durant la configuració del nucli demana ajuda amb 
«3c590/3c900 series (592/595/597) "Vortex/Boomerang/Cyclone support»).

 La primera tageta que carreguis s'anomenarà eth0 i la segona eth1, i així 
successivament. Per al demés consulta "man interfaces".

 Toni
-- 

 Sort

######## Antoni Bella Perez ####################               |
# http://www.terra.es/personal7/bella5/home.htm
## <bella5@teleline.es> ## i
col·laborador del projecte Debian en català: debian.org/index.ca.htm
Maquinari: - Pentium II 300MHz 128MB memòria 599.65 bogomips
Sistema:  - Debian GNU/Linux-2.4.19 - XFree86 4.2.1-6pre7v2

-

Attachment: pgpqm0kWQb8ID.pgp
Description: signature


Reply to: