[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Disponibles els paquets koffice-i18n-caA Dilluns 14 Abril 2003 09:35, Pep Roca va escriure:
> Hola:
>
> Moltes gràcies per la contribució!!
>
> És per woody?
>
> Gràcies i salutacions. Pep Roca.
>

 Estan fets a Sid però en teoria no haurien de donar cap problema doncs 
simplement són catàlegs de traducció tot i que si l'empaquetament del binari 
en si en dona cap diga-ho i es solucionarà.

 Toni
-- 

 Sort

######## Antoni Bella Perez ####################               |
# http://www.terra.es/personal7/bella5/home.htm
## <bella5@teleline.es> ## i
col·laborador del projecte Debian en català: debian.org/index.ca.htm
Maquinari: - Pentium II 300MHz 128MB memòria 599.65 bogomips
Sistema:  - Debian GNU/Linux-2.4.19 - XFree86 4.2.1-6pre7v2

-

Attachment: pgpVLVHW1p1fh.pgp
Description: signature


Reply to: