[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: colors a la consola



Ara que parleu dels colors a la consola, estava buscant una manera d'invertir els colors (ex. text negre sobre fons blanc), per millorar la visibilitat d'un antic monitor de portàtil.

Algú em pot donar una pista? Gràcies.



Reply to: