[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Actualitzant debian, m'explico fatalHola a tots,

El que jo he fet a casa (connexió per cable mòdem a 128 Kbps) és actualitzar
els CDs (tenia woody i vaig actualitzar a test) mitjançant jigdo - crec que
ho pots fer de qualsevol distribució a qualsevol distribució. El  jigdo crea
una imatge nova a partir del CD que tens, i va comparant-la amb el que tu
vulgues abaixar-te, i al final tens una ISO nova per torrar. T'estalvia molt
de temps.

Salut,

Rafa

----- Original Message -----
From: <xdrudis@tinet.org>
To: "Leopold Palomo Avellaneda" <lepalom@wol.es>
Cc: <xdrudis@tinet.org>; <debian-user-catalan@lists.debian.org>
Sent: Monday, March 31, 2003 6:46 PM
Subject: Re: Actualitzant debian, m'explico fatal> A Dilluns 31 Març 2003 17:04, xdrudis@tinet.org va escriure:
> > > Si, gràcies Xavi.
> >
> > Em sembla que era el paquet apt-zip.
> > Si no és m'ho dius i m'ho miro més.
>
> Ho miro jo ta,bé, gràcies. Però em semba que no podré fer-ho perquè
> aquí a la
> uni tinc una debian actualitzada, llavors no sé quín paquets s'han
> d'actualitzar.
>
>
Ni idea. Suposo que si la màquina mal connectada pot fer un apt-get
update ja n'hi ha prou, no cal el upgrade. L'update és poca informació a
baixar.


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.orgReply to: