[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Problemes amb NISHola,

acabo d'installar una woody i voldria connectar-la al nis que tenim. El que 
passa és que malgrat he fet tot els passos, crec, i que els usuaris surtem en 
el kdm, no em puc conectar, ja que no me'ls pot autentificar.

Tampoc em fuciona el su, em dona

su: Authentication service cannot retrieve authentication info.
(Ignored)

Quan ho vaig installar vaig posar que les contrasenyes fossin md5, no sé si 
aixó pot suposar quelcom. Com ho puc canviar a posteriori.


LeoReply to: