[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ús de xarxa a portatilsA Dijous 06 Març 2003 21:06, Francesc Alted va escriure:
> A Dijous 06 Març 2003 15:26, Xavier Noria va escriure:
> > 1. Vull automatizar uns backups a una maquina remota amb cron pero aixo
> > es un portatil i tot sovint no esta connectat a cap xarxa, hi ha alguna
> > manera de mirar en els scripts de backup si la ethernet funciona per a
> > decidir si fan o no el backup?
>
> Que tal un "ping -c 1 maquina_remota_de_backup"
>
> i mirar el resultat ($? val 0 si exit, 1 si no)
>
> Salutacions,
>

 Si es tracta de fer això es pot posar tot en una línia com aquesta al 
principi de l'script:

	#!/bin/sh
	ping -c 1 màquina || exit 1

i tot seguit les accions a realitzar si troba dita màquina.

 Toni
-- 

 Sort

######## Antoni Bella Perez ####################               |
# http://www.terra.es/personal7/bella5/home.htm
## <bella5@teleline.es> ## i
col·laborador del projecte Debian en català: debian.org/index.ca.htm
Maquinari: - Pentium II 300MHz 128MB memòria 599.65 bogomips
Sistema:  - Debian GNU/Linux-2.4.20 - XFree86 4.3.0-0ds2

-

Attachment: pgpF6hi3BbrZO.pgp
Description: signature


Reply to: