[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: us de xarxa a portatilsA Dijous 06 Març 2003 15:26, Xavier Noria va escriure:
> 1. Vull automatizar uns backups a una maquina remota amb cron pero aixo
> es un portatil i tot sovint no esta connectat a cap xarxa, hi ha alguna
> manera de mirar en els scripts de backup si la ethernet funciona per a
> decidir si fan o no el backup?

Que tal un "ping -c 1 maquina_remota_de_backup"

i mirar el resultat ($? val 0 si exit, 1 si no)

Salutacions,

-- 
Francesc AltedReply to: