[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: dselect i DDHola Jose,

On Sat, Mar 01, 2003 at 04:28:03PM +0100, Jose M Duart wrote:
> El primer és sobre dselect. Resulta que tinc instal.lat amavis-postfix 
> i aquest paquet recomana tindre lha, unrar, unarj i un parell de 
> paquets més que no tinc (i tampoc tinc moltes ganes de tindre'ls), així 
> que cada volta que utilitze dselect per instal.lar alguna cosa em surt 
> la dependència. Hi ha alguna forma de deixar-li clares les meves 
> intencions? He probat amb totes les comandes del dselect (X, Q, etc..) 
> per a ingnorar-ho, però no ho fa de forma permanent.

Quina versió de dselect? La versió de woody no recorda el teu "rebuig" a
una dependencia "Recommends:", però la versió de Sarge i Sid sí.

> L'altre dubte em va sorgir al llegir els documents sobre com ser 
> desenvolupador a Debian. Segons he llegit, una bona forma d'aprendre és 
> adoptar un paquet, el problema és que, digueu-me curt ;) però no em 
> queda clar quí pot adoptar paquets. Puc adptar-los directament o he 
> d'haver sol.licitat ser NM? També he vist que alguna gent ha adoptat 
> paquets tenint un desenvolupador actiu com a 'sponsor', en quins casos 
> és necesari?

Doncs això, tothom pot dur paquets, si te un mitjà de pujar-los a
Debian.

El que fa molta gent és fer paquets i els penja a un repositori d'apt
extern, i anuncia la seua existència en debian-devel o on siga (i si vol
fer que el paquet siga oficial -i es pot fer oficial-) envia un "ITP" a
la llista debian-wnpp, per a que la gent sapiga que estàs en ello. En el
ITP, diuen que necessiten un sponsor, si no tenen ja un. Si no ho tenen,
no és difícil trobar un si el paquet és interessant en general. Es a
dir, si es el Gnome-parchís, aleshores no se si trobaries molts sponsors
:)

Un altre bon lloc per anunciar paquets i que busques sponsor és
debian-mentors, on tb pots preguntar dubtes d'empaquetament i tal.

Per a adoptar paquets, és recomanable tindre un sponsor, o no podràs
pujar el paquet. A vegades, l'anterior mantenidor pot fer de sponsor,
però sempre depen del cas, clar.

En tots casos, supose que està guay ficar-se en el tema de NM, per a no
tindre que estar liat amb el tema de sponsors i tal.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgpPBuOf0F8TJ.pgp
Description: PGP signature


Reply to: