[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Protector de pantalla (i Galeon)On Thu, Jan 23, 2003 at 11:38:04AM +0100, Quim Gil wrote:
> 1. On es fixa el temps que triga la pantalla a posar-se en negre si no
> li donc al teclat. Haig de fer una xerrada i es tracta de que la
> pantalla es mantingui activa tota l'estona encara que ningú no la toqui.

Açò pot vindre:
- del progrma de protector de pantalla (xcreensaver, etc)
- de les X
- del kernel (apm/acpi)
- de la BIOS

Normalment, vindrà de X. man xset, cerca "blank".

> 2. Sabeu si hi ha la possibilitat de veure amb Galeon una pantalla
> complerta SENSE cap barra de tasques? O sgui, només la finesta amb la
> pàgina HTML, res més. Ho he intentat però no hi ha maneres d'evitar que
> surti la barra d'eines.

Ho acabo de fer. Lleva tots els menús. Fica't en pantalla complerta.
Veuràs el menú dels collons :)
Botó dret -> show menubar.
View -> Tool bar (off)
View -> Menu bar (off)

Alehop! :) Segurament és un bug. Si entres en pantalla complerta,
sense toolbar, s'hauria de quedar així.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgpPfl372u7gI.pgp
Description: PGP signature


Reply to: