[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Missatges repetitsOn Sun, Jan 19, 2003 at 05:55:28PM +0100, B. Costa wrote:
> No se si us passa a tots, però rebo tots els missatges de
> debian-users-catalan per duplicat. Sabeu que pot ser? 

Potser estàs subscrit dos vegades? Analitza les capçaleres, i compara a
veure quins són els destinataris en els 2 mails.

-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/Reply to: