[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Una de maildir [I]Bo, he millorat un poc la situació posant


DEFAULT=$HOME/.Maildir/

en /etc/procmailrc


, i

:0
$HOME/.Maildir/

en ~/.procmailrc  .


Ara el correu nou va a parar on déu (~/.Maildir/new), però encara he de
fer

pepe@espai1:~$ export MAIL=~/.Maildir/

per a obtindre açò:

pepe@espai1:~$ echo $MAIL
/home/pepe/.Maildir/
You have new mail in /home/pepe/.Maildir/

(Notificació automàtica d'arribada de correu nou)


A més, si $MAIL està mal mutt anirà a pel correu a la mailbox de sempre
(var/mail/<usuari>).


Em queda descobrir com fer que $MAIL agafe el valor correcte en moure
GNU/Linux. Sé que podria recórrer a /etc/profile o similar (consells?),
però en teoria deuria haver prou amb els canvis que vaig fer a
/etc/login.defs i /etc/pam.d/login, com he contat al missatge anterior.

Ah, si. A més d'això, mutt encara em pregunta si vull que enmagatzeme
els missatges llegits en $HOME/mbox. Jo no hi veig inconvenient posta
que per a eixe ús en particular el format mailbox no suposa cap
inconvenient gran, però sabeu si és correcte això?


Gràcies x tot.


Pepe.

-- 
José Marcos Chalmés García - Public key ID: 0x6FDE933B
www.polinux.upv.es - www.debian.org - www.gnu.org - www.bsd.org - ...
I use free software | Utilitze programari lliure | Uso software libre
---------------------------------------------------------------------Reply to: