[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Problemes amb el CD-ROOMLlista,

Acabo d'instal·lar-me el "Woody" i al clicar "apt-get install
kde-i18n-ca" per utilitzar el català en lloc de l'anglès, el sistema m'
ha demanat el CD 5 del Woody i clicar "intro".
Al fer-ho, m'ha donat aquest missatge d'error:

0% (working) hdc: packet command error: status=0x51 (DriveReady
SeekComplete Error)
        hdc: packet command error: error= 0x50
        ATAPI device hdc:
        Error: (Ilegal request -- (Sense key= 0x05)
        Invalid Feeld in command packet -- (asc=0x24, ascq=0x00)
        Te failed "Start/Stop Unit" packet command was:
        "1b 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00"
        Error in command packet byte 4 bit 0
        cdrom: open failed.
        0% (Working) hdc: packet command error: status= 0x51 (
DriveReady SeekComplete Error)
        hdc: packet command error: error= 0x30
        ATAPI device hdc:
        Error: Medium error -- (Sense key= 0x30)
        (reserved error code) -- (asc= 0x57, ascq=0x00)
        The failed "Read CD/ Dvd Cpacity" packet command was:
        "25 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "

Pot ser que no sigui res important per qui entengui de que va, però a
mi, m'ha impressionat molt! :-)
Algú em pot dir si hi ha una solucio... i tinc que comprar un ordinador
nou?

KIM GILReply to: