[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Configuracio de paquetHola,
Hola :-)

prova de fer com a root:

apt-get clean (contundent) 
ó
apt-get autoclean (més pulit, però menys contundent)

i després

apt-get update
Doncs va funcionar l'opció "contundent". Ja no tinc l'error cada vegada que instal·lo / desinstal·lo qualsevol cosa.
i prova a veure que passa. Fent'man apt-get' tindràs explicat exactament que 
fa cada cosa.
No, si això vaig fer-ho, i de fet, em pensava què, en plena desesperació, havia provat totes les opcions. Deu ser que no era així :-(

Leo
Victor
>
> Sembla que el twm s'ha quedat en un estat, com ni instal·lat, ni
> desinstal·lat, i no puc fer-ne ni un install ni un remove, que sempre em
> dóna el mateix missatge. No tinc la impressió que afecti al funcionament
> del sistema, però no ha de ser molt normal que passi això. Sabeu què pot
> ser, i què en puc per?
>
> Gràcies per endavant a tots.


Reply to: