[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Configuracio de paquetHola, companys!
Fa un parell de setmanes que vaig instal·lar Woody, amb el qual tinc un
problema:
Un dia vaig intentar desinstal·lar el gestor de finestres 'twm', donat
que sortia en el menu del kdm, i no el feia servir en absolut. No sé que
va passar, que em va donar un error en desinstal·lar (no en vaig prendre
nota), i d'ençà aquell dia, cada vegada que faig qualsevol operació amb
apt-get, al marge de la informació pròpia de l'operació que faci, sempre
em surt el següent:


1 packages not fully installed or removed. 
Need to get 0B of archives. After unpacking 0B will be used. 
Configurando twm (4.1.0-16) ... 
update-alternatives: unable to make
/usr/man/man1/x-window-manager.1.gz.dpkg-tmp a symlink to
/etc/alternatives/x-window-manager.1.gz: No existe el fichero o el
directorio 
dpkg: error al procesar twm (--configure): 
el subproceso post-installation script devolvió el código de salida de
error 2 
Se encontraron errores al procesar: 
twm 
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1) Sembla que el twm s'ha quedat en un estat, com ni instal·lat, ni
desinstal·lat, i no puc fer-ne ni un install ni un remove, que sempre em
dóna el mateix missatge. No tinc la impressió que afecti al funcionament
del sistema, però no ha de ser molt normal que passi això. Sabeu què pot
ser, i què en puc per?

Gràcies per endavant a tots.Reply to: