[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: gestors de finestres i fontsOn Sun, Sep 08, 2002 at 09:08:52PM +0200, Ernest Adrogué wrote:
> Sí (estic parlant de Debian 2.2 aka "potato").

Aaah, collons!

> Ho deuen haver arreglat. Era culpa del famós error del local ca_ES
> amb les X (s'ha de posar un alias a no sé quin fitxer). Era una
> tonteria però clar fins que no ho saps... Per això de cop em deixava
> de funcionar i no sabia perquè si no havia tocat res de les X ni
> instal·lat ni esborrat res, però havia posat LC_ALL="ca_ES" en el
> script d'inici de bash.

Ah, val, això ja quadra algo en potato. Bé, m'alegre de que funcione
ja... pero ja és hora de pasar a woody ;)

> Per cert, t'ha acabat funcionant l'escàner aquell o què?
> Ho dic perquè vaig trobar un patch pel driver SCSI i almenys el meu
> ja xuta.

La veritat és que no ho he mirat molt més, però dis-me on està el driver
aquest a veure :)

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://www.debian.org/

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E

Attachment: pgpVvuqvfN3nR.pgp
Description: PGP signature


Reply to: