[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: gestors de finestres i fontsOn Sat, Sep 07, 2002 at 07:17:53PM +0200, Ernest Adrogué wrote:
> Tots els de fonts occidentals. Ja et dic que puc veure totes les fonts
> amb qualsevol programa (des de una rxvt sense gestor de finestres). És
> molt estrany, primer només em passava amb els usuaris normals, amb
> root sí que funcionava, després no sé que vaig fer (que jo recordi res)
> i ara ja ni això!

I la teua configuració d'X no té res de extrany, no? Feta amb debconf,
tot provinent dels paquets, etc?

Mai havia vist errors així. És habitual que les X no funcionen perque
falta xfonts-base, però que estiga tot instal·lat i els WM no troben les
fonts...

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://www.debian.org/

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E

Attachment: pgpj2VHwOi4UU.pgp
Description: PGP signature


Reply to: