[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Gcc 3.1, compiladorsOn Sat, Jun 29, 2002 at 04:08:13PM +0200, Antoni Bella wrote:
>  Jo tinc instal·lat el gcc-3.1 i g++-3.1 i per a fer-los servir m'he llegit 
> el <file:/usr/share/doc/gcc-3.1-base/README.Debian.gz>, el qual està 
> precisament per a resoldre aquests dubtes.
> 
>  El que trobo incorrecte és canviar un enllaç simbòlic quan el compilador 
> per defecte es selecciona mitjançant variables d'entorn (mireu cap a on 
> apunta i llegiu-ne el contingut).

En README.Debian no veig res que diga que canviar el enllaç simbòlic
siga dolent. De fet, és el mètode que utilitza gcc-defaults per a
fer-ho.

Ja he dit l'alternativa de la variable "CC" (que és la que jo utilitze),
però potser Leopold vol arreglar-ho d'un colp.

De tota manera, això que dius que "el compilador per defecte es
selecciona mitjançant variables d'entorn" és incorrecte: el document diu
el que havia dit en l'anterior missatge. gcc-defaults fa que l'enllaç
/usr/bin/gcc apunte al gcc que corresponga. En cap moment, gcc-defaults
fa servir variables d'entorn.

El que sí es pot fer és modificar gcc-defaults i instal·lar la teua
versió modificada amb altres compiladors per defecte.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://www.debian.org/

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E

Attachment: pgp4e5ZyPoItN.pgp
Description: PGP signature


Reply to: