[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Gcc 3.1, compiladors-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1


 Hola

 Corretgiu-me si m'equivoco...

 Jo tinc instal·lat el gcc-3.1 i g++-3.1 i per a fer-los servir m'he llegit 
el <file:/usr/share/doc/gcc-3.1-base/README.Debian.gz>, el qual està 
precisament per a resoldre aquests dubtes.

 El que trobo incorrecte és canviar un enllaç simbòlic quan el compilador 
per defecte es selecciona mitjançant variables d'entorn (mireu cap a on 
apunta i llegiu-ne el contingut).

- -- 

 Sort

######## Antoni Bella Perez ####################               |
# http://www.terra.es/personal7/bella5/home.htm
## <bella5@teleline.es> ## i
col·laborador del projecte Debian en català: debian.org/index.ca.htm
Maquinari: - Pentium II 300MHz 128MB memòria 599.65 bogomips
Sistema:  - Debian GNU/Linux-2.4.19-rc1_devfs - XFree86 4.1.0-17

- -
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.0.6 (GNU/Linux)
Comment: For info see http://www.gnupg.org

iD8DBQE9Hb9lGfXdVUGHvegRAqa0AJ9hJTCJ7rYMl59oTGqx4MuvcscCwwCdG68E
QjBkavtwHhvFVqB3ycbUwTA=
=oWRV
-----END PGP SIGNATURE-----


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: