[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re:vola instalar una debian...Personalment debian es una distribuci\363 que al principi es una mica mes dificil d'utilitzar que les altres, pero no crec que
+sigui radical tindre nomes debian instalat. Realment te les seves ventatjes i els seus inconvenients. L'unic que et puc dir
+per experiencia propia es que quan t'acostumes a debian, no en voldras saber res de les altres. La gesti\363 de paquets i el
+control que tens sobre el que hi ha i el que no hi ha al sistema crec que la fa una distribucio molt agil i flexible -les
+altres tamb\351 ho son, pero aquesta mes- :)

Igualment el tema de la instalaci\363 per xarxa es una maravella, potser es millor la del freebsd pero igualment es perfecte,
+crec que aquesta es una de les gracies de debian, la instalaci\363 i actualitzaci\363 per xarxa.

Si et plantejes que distribuci\363 posar-te et recomanaria woody tot i que actualment ja esta congelada -no s'actualitzen
+paquets- donat que en breu pasara a ser l'estable, la potato evidenment ja ha passat a l'oblid, ja que desepareixera en breu.
+Jo et recomanaria que instalesis la debian 'testing', ara es diu woody, pero aviat, com es dira? ;)

Debian, la distribuci\363 mes romantica...

-- 
******************
Ferran Fàbregas
******************
Libertad es el asunto, todo el asunto y el único asunto.
Richard M. Stallman


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: