[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

de l'openofficehola!
només per agrair-vos l'ajuda amb el tema de l'openoffice. Efectivament, el
que em passava era que no tenia els locales ben posadets...

afegint la ristra de línies corresponents a
/usr/X11R6/lib/X11/locale/locale.alias va deixar d'aparèixer l'error. els
altres dos fitxers (compose.dir i locale.dir ja els tenia bé)

Ara ja puc fer servir l'openoffice, tot i que em queda un dubte, doncs
m'apareix en anglès, quan jo vaig descarregar-me la versió en català (si més
no, vaig apretar on posava 'catalan'....). Però en fi, això ja són problemes
menors..

vinga, que vagi molt rebé!

salut!
pau.-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: