[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Documentació amb lyxLes,
	Ara posaré l'adjunt. :) Sembla que el problema és de les
sgmltools que és la comana que veig q executa.
He fet lo del HYPHEN que deieu i he regenerat el ls-r i res.. continua
igual..
Ara probare amb una potato a veure que fa. Pq a woody no va massa b.

Gràcies
Joan
Converting from  docbook to dvi
Calling sgmltools -b dvi 'guia_linux.sgml'
/usr/bin/jade:/tmp/@1043.0:336:10:E: end tag for element "PARA" which is not open
/usr/bin/jade:/tmp/@1043.0:421:10:E: end tag for element "PARA" which is not open
/usr/bin/jade:/tmp/@1043.0:461:12:E: end tag for element "PARA" which is not open
/usr/bin/jade:/tmp/@1043.0:503:11:E: end tag for element "PARA" which is not open
/usr/bin/jade:/tmp/@1043.0:1338:10:E: end tag for element "PARA" which is not open
/usr/bin/jade:/tmp/@1043.0:1652:42:E: document type does not allow element "TGROUP" here; assuming missing "INFORMALTABLE" start-tag
/usr/bin/jade:/tmp/@1043.0:1653:39:E: character data is not allowed here
/usr/bin/jade:/tmp/@1043.0:1694:9:E: end tag for "INFORMALTABLE" omitted, but its declaration does not permit this
/usr/bin/jade:/tmp/@1043.0:1652:4: start tag was here
/usr/bin/jade:/tmp/@1043.0:1721:22:E: document type does not allow element "PROGRAMLISTING" here; missing one of "FOOTNOTE", "MSGTEXT" start-tag
/usr/bin/jade:/tmp/@1043.0:1769:9:E: end tag for element "PARA" which is not open
/usr/bin/jade:/tmp/@1043.0:1782:42:E: document type does not allow element "TGROUP" here; assuming missing "INFORMALTABLE" start-tag
/usr/bin/jade:/tmp/@1043.0:1783:39:E: character data is not allowed here
/usr/bin/jade:/tmp/@1043.0:1804:9:E: end tag for "INFORMALTABLE" omitted, but its declaration does not permit this
/usr/bin/jade:/tmp/@1043.0:1782:4: start tag was here
/usr/bin/jade:/tmp/@1043.0:1809:42:E: document type does not allow element "TGROUP" here; assuming missing "INFORMALTABLE" start-tag
/usr/bin/jade:/tmp/@1043.0:1810:39:E: character data is not allowed here
/usr/bin/jade:/tmp/@1043.0:1835:9:E: end tag for "INFORMALTABLE" omitted, but its declaration does not permit this
/usr/bin/jade:/tmp/@1043.0:1809:4: start tag was here
/usr/bin/jade:/tmp/@1043.0:1840:42:E: document type does not allow element "TGROUP" here; assuming missing "INFORMALTABLE" start-tag
/usr/bin/jade:/tmp/@1043.0:1841:39:E: character data is not allowed here
/usr/bin/jade:/tmp/@1043.0:1874:9:E: end tag for "INFORMALTABLE" omitted, but its declaration does not permit this
/usr/bin/jade:/tmp/@1043.0:1840:4: start tag was here
/usr/bin/jade:/tmp/@1043.0:1879:42:E: document type does not allow element "TGROUP" here; assuming missing "INFORMALTABLE" start-tag
/usr/bin/jade:/tmp/@1043.0:1880:39:E: character data is not allowed here
/usr/bin/jade:/tmp/@1043.0:1925:9:E: end tag for "INFORMALTABLE" omitted, but its declaration does not permit this
/usr/bin/jade:/tmp/@1043.0:1879:4: start tag was here
/usr/bin/jade:/tmp/@1043.0:1946:43:E: document type does not allow element "TGROUP" here; assuming missing "INFORMALTABLE" start-tag
/usr/bin/jade:/tmp/@1043.0:1947:39:E: character data is not allowed here
/usr/bin/jade:/tmp/@1043.0:2004:10:E: end tag for "INFORMALTABLE" omitted, but its declaration does not permit this
/usr/bin/jade:/tmp/@1043.0:1946:5: start tag was here
/usr/bin/jade:/tmp/@1043.0:2017:10:E: end tag for "SECT2" which is not finished
/usr/bin/jade:/tmp/@1043.0:2047:9:E: end tag for element "PARA" which is not open
/usr/bin/jade:/tmp/@1043.0:2058:22:E: document type does not allow element "PROGRAMLISTING" here; missing one of "FOOTNOTE", "MSGTEXT" start-tag
/usr/bin/jade:/tmp/@1043.0:2063:22:E: document type does not allow element "PROGRAMLISTING" here; missing one of "FOOTNOTE", "MSGTEXT" start-tag
/usr/bin/jade:/tmp/@1043.0:2067:22:E: document type does not allow element "PROGRAMLISTING" here; missing one of "FOOTNOTE", "MSGTEXT" start-tag
/usr/bin/jade:/tmp/@1043.0:2115:23:E: document type does not allow element "PROGRAMLISTING" here; missing one of "FOOTNOTE", "MSGTEXT" start-tag
/usr/bin/jade:/tmp/@1043.0:2117:24:E: document type does not allow element "PROGRAMLISTING" here; missing one of "FOOTNOTE", "MSGTEXT" start-tag
/usr/bin/jade:/tmp/@1043.0:2119:25:E: document type does not allow element "PROGRAMLISTING" here; missing one of "FOOTNOTE", "MSGTEXT" start-tag
/usr/bin/jade:/tmp/@1043.0:2124:25:E: document type does not allow element "PROGRAMLISTING" here; missing one of "FOOTNOTE", "MSGTEXT" start-tag
/usr/bin/jade:/tmp/@1043.0:2130:25:E: document type does not allow element "PROGRAMLISTING" here; missing one of "FOOTNOTE", "MSGTEXT" start-tag
/usr/bin/jade:/tmp/@1043.0:2167:23:E: document type does not allow element "PROGRAMLISTING" here; missing one of "FOOTNOTE", "MSGTEXT" start-tag
/usr/bin/jade:/tmp/@1043.0:2181:23:E: document type does not allow element "PROGRAMLISTING" here; missing one of "FOOTNOTE", "MSGTEXT" start-tag
/usr/bin/jade:/tmp/@1043.0:2204:23:E: document type does not allow element "PROGRAMLISTING" here; missing one of "FOOTNOTE", "MSGTEXT" start-tag
/usr/bin/jade:/usr/share/sgml/docbook/stylesheet/dsssl/modular/print/../common/dbl10n.dsl:892:10:E: L10N ERROR: gentext-page
This is TeX, Version 3.14159 (Web2C 7.3.7)
(/tmp/@1043.1
JadeTeX 2001/07/19: 3.11
(/usr/share/texmf/tex/latex/psnfss/t1ptm.fd)
Elements will be labelled
Jade begin document sequence at 20
No file @1043.aux.
(/usr/share/texmf/tex/latex/cyrillic/t2acmr.fd)
(/usr/share/texmf/tex/latex/base/ts1cmr.fd)
(/usr/share/texmf/tex/latex/hyperref/nameref.sty) (./@1043.aux) )
No pages of output.
Transcript written on @1043.log.
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/bin/sgmltools", line 93, in ?
    tool.processFile(curfile)
  File "/usr/share/sgml/misc/sgmltools/python/SGMLtools.py", line 285, in processFile
    be.postJade(jadeoutfile, jadestdoutfile)
  File "/usr/share/sgml/misc/sgmltools/python/backends/Dvi.py", line 61, in postJade
    raise IOError, 'JadeTeX run failed'
IOError: JadeTeX run failed

Reply to: