[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

postfixHola,

Només volia saber si amb el Postfix es pot fer
"autentificació" (?) o sigui utilitzar un altre
servidor smtp que requereixi autentificar-te amb
nom d'usuari i contrasenya.

És que m'ha llegit tot el manual i no he vist
enlloc que ho digués.

Gràcies.


Robert
Reply to: