[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: oracleholes jordi,

On Fri, 16 Nov 2001 12:39:07 -0100 (CET)
"Jordi Valverde" <jordi@eclipsi.net> was typing:

> >si estàs instal.lant oracle 8.1.7 amb el jre que porta el cd ja
> >n'hauries de fer prou per fer funcionar l'instal.lador
> > 
> Crec que el jre del CD no funciona

a mi el jre del cd em va funcionar perfectament potser tens un problema en el PATH, mira env $PAT o bé que el cdrom no tens permís d'execució

> La versió que demana de jre crec que es la mateixa que te woody. Ho tinc 
> comprovat en el document de instal·lació, tot i així ho provaré
> 

debian no pot incorporar el java de sun per problemes de la llicència, tot i així has d'instal.lar els paquets virtuals java-common java-virtual-machine-dummy i java-compiler-dummy si inclous el sdkdeb

inclou la següent línia en el teu sources.list

ftp://www.ibiblio.org/pub/Linux/devel/lang/java/blackdown.org/debian woody non-free

llavors podràs fer:
apt-get install j2jre1.3 o bé apt-get instal j2sdk1.3

> Com es fa per mirar la versió de glibc? Això també ho provaré. Crec que 
> tinc la 2.2

dpkg -l libstd*

oracle té publicat el patch, ara no tinc la url a mà

salutacions,

jaumeReply to: