[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[TR] Manual d'Instal·lació - install.ca.sgml-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1


Tot revisant la part que em pertocaba s'hom notat que aquest encara no us 
l'habia presentat per a que el corretgissiu, així que aquí el teniu.

Ja heu repasat els vostres fitxers del Manual d'Instal·lació? Repaseu-los i 
enrecordeu-vos d'anar-me enviant els fitxers un a un així no s'amacumularà la 
feina i la podré anar fent de forma continuada.

- -- 

  Sort

######## Antoni Bella Perez ####################               |
# [Pàgina de traduccions del nucli Linux]          |
# http://www.terra.es/personal7/bella5/traduccions.htm
# [Traduciones al catalan del Nucleo Linux]        |
## <bella5@teleline.es> ## i
col·laborador del projecte Debian en català: debian.org/index.ca.htm
Maquinari: - Pentium II 300MHz 128MB memòria 599.65 bogomips
Sistema:  - Debian GNU/Linux-2.4.12 - XFree86 4.1.0-7

- -
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.0.6 (GNU/Linux)
Comment: For info see http://www.gnupg.org

iD8DBQE7yYWhGfXdVUGHvegRAlGnAJ4tKGsi1Anrk0pgrCMZvRrEnT8LswCfZOxh
etoPkDkEU5pbBVd5JrUTgN8=
=YrdM
-----END PGP SIGNATURE-----Reply to: