[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Necessito ajuda amb laconfiguraci teclatJo en cap moment he dit res de kdm només he posat un exemple amb el kcontrol.
que tot i en un exemple que m'ha passat a mi.
Que al configurar el teclat amb el kde2, es passava la configuració de X per on
més li brillava :-)
be, era només un suggeriment.
Salut

Jaume Teixi wrote:

> hola Oriol espero que ens veiem aviat :)
>
> > Section "InputDevice"
> >    Indentifier   "Generic Keyboard"
> >    Driver     "keyboard"
> >    Option     "CoreKeyboard"
> >    Option     "XkbRules"   "xfree86"
> >    Option     "XkbModel"   "pc105"
> >    Option     "XkbLayout"   "es"
> > EndSection
>
> potser tens un teclat antic, perque no proves pc102, pc104, pc101
> mira't /var/log/XFree86.0.log a veuri si veus algun error
>
> > Em sembla que tampoc es aixo, ara ho he provat amb el windowmaker (ara, que
> > pensant-ho be, fa servir el mateix wmanager, no? el kdm?). He provat el
> > teclat US, l'US amb accents, l'EN, i l'ES i res de res...
>
> el kdm es un display manager (carrega les x, el logon, etc)
> el windowmaker es un window manager (cosmetica de les finestres)
>
> salut!
> jaume teixi.
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: