[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE:RE: Doplatek na úcet c.1 (0093-51387)Dobrý den,

Do dnešního dne jste nesplnili Vaši zákonnou povinnost a nevrátili mi zaplacenou finanční částku, kterou jste byli povinni mi vrátit.

Současně vás tímto upozorňujeme, že pokud k úhradě uvedené částky na základě této písemné výzvy dobrovolně nedojde, případně se ani neozvete, a to obratem, za účelem návrhu akceptovatelného řešení této situace, jsme připraveni se domáhat uvedeného nároku právní cestou, především pak podáním žaloby k místně příslušnému soudu prostřednictvím zvolené advokátní kanceláře.

S pozdravem,
Michal Kapitán
advokat/attorney at law
Opatovicka 1656/4, Praha 1

Attachment: Dôvodová správa č.1 (0093-5158).doc
Description: MS-Word document


Reply to: