[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Last call before metapackage creation for WheezyHi Andreas,

Thanks for heads up!

On Wed, Apr 10, 2013 at 08:31:43AM +0200, Andreas Tille wrote:
> 
> I plan to create metapackages for Wheezy next Monday.  So if you are
> maintaining packages that are relevant for science please verify that
> it is mentioned here
> 
>     http://blends.alioth.debian.org/science/tasks/
> 
> in the appropriate section to make sure Wheezy users will get the full
> list of scientific applications in Wheezy easily.

The package "mcl" should get added to
http://blends.alioth.debian.org/science/tasks/mathematics  and/or
http://blends.alioth.debian.org/science/tasks/biology .  I *might* get to
that...

http://blends.alioth.debian.org/science/tasks/linguistics checked, looks ok.

( Likely python-timbl (https://github.com/proycon/python-timbl) should get added
to linguistics soonish.  Maarten van Gompel is gonna package it.  No ITP filed
yet, there however is https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+bug/618884 .  It won't
enter wheezy; likely will get shipped with jessie.  No hurry here for the
metapackages. )

Bye,

Joost

-- 
Wel speel ik op congressen voor de pausen der wetenschap de rol van
enthousiaste vaandrig, maar als ik in gedachtenrijke gesprekken `mit
flammender Begeisterung' de verschieten schilder die mijn werk bezielen,
laaft intusschen mijn schijnbaar zoo geabsorbeerde blik zich aan de
monomanie hunner gelaatstuitdrukking, en ziet in sommigen troosteloos
gevangen helden, in anderen gifmengende kobolden, en in de laatsten de
ongekende beulen der eersten.  En terwijl ik physiek doortrokken ben van
het gevoel in de hel te zijn, stralen mijn oogen in sadistische wellust
van sympathie. -- L.E.J Brouwer ★ 1881 – † 1966, aan Adama van Scheltema


Reply to: