[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Не понимаю вывод "apt-cache policy" - 500 в строках без архитектуры.Oleksandr Gavenko -> debian-russian@lists.debian.org @ Fri, 04 Dec 2015 03:22:26 +0200:

 OG> Есть:

 OG>  $ cat /etc/apt/preferences
 OG>  Package: *
 OG>  Pin: release a=unstable
 OG>  Pin-Priority: 200

 OG>  $ cat /etc/apt/sources.list.d/unstable.list
 OG>  deb [arch=amd64] http://ftp.us.debian.org/debian/ sid main contrib non-free

 OG> и:

 OG>  bash# apt-cache policy
 OG>  Package files:
 OG>  100 /var/lib/dpkg/status
 OG>    release a=now
 OG>  500 http://ftp.us.debian.org/debian/ sid/main Translation-en
 OG>  200 http://ftp.us.debian.org/debian/ sid/main amd64 Packages
 OG>    release o=Debian,a=unstable,n=sid,l=Debian,c=main
 OG>    origin ftp.us.debian.org

 OG> Почему есть строчка с 500?

Потому что для packages ты приоритет поменял, а для translations - нет.

 OG> Для другого источника:

 OG>  Package: *
 OG>  Pin: release o=Kali
 OG>  Pin-Priority: 50

 OG> нету 500, только то что ожидаю:

 OG>  50 http://http.kali.org/kali/ kali-current/main amd64 Packages
 OG>   release o=Kali,a=kali-current,n=sana,c=main
 OG>   origin http.kali.org

А тут, видимо, translations нету.Reply to: