[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#550876: isdnutils: [INTL:fi] Updated Finnish translation of the debconf templatesPackage: isdnutils
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Please include attached updated translation file fi.po to the package.

Regards,
Esko Arajärvi

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.10 (GNU/Linux)

iEYEARECAAYFAkrUyfIACgkQejjRZhTfFSzhaACffA0rK7QKYgQm2LPiZA3MKHP/
RxgAnRUFpPvOdd+RqHX+wIBrllL0QqdY
=Y9t4
-----END PGP SIGNATURE-----
# Esko Arajärvi <edu@iki.fi>, 2009.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: isdnutils\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: isdnutils@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-10-13 18:11+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-10-13 21:35+0300\n"
"Last-Translator: Esko Arajärvi <edu@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Lokalize 1.0\n"

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:2001
msgid "ISP dialup configuration already exists"
msgstr "ISP:n soittosarja-asetukset ovat jo olemassa"

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:2001
msgid ""
"The device.${IPPP0} and ipppd.${IPPP0} files already exist. Therefore, the "
"ipppd configuration phase won't touch anything there, as it looks like it "
"has already been configured."
msgstr ""
"Tiedostot device.${IPPP0} ja ipppd.${IPPP0} ovat jo olemassa. Niinpä näihin "
"ei kosketa tehtäessä ipppd:n asetuksia, koska näyttää siltä, että asetukset "
"ovat jo olemassa."

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:2001
msgid ""
"If it doesn't work yet, and you want to try the automatic configuration, "
"stop all ISDN processes (use \"/etc/init.d/isdnutils stop\"), remove the "
"files mentioned above, and rerun the configuration with \"dpkg-reconfigure "
"ipppd\". After that, restart the ISDN processes with \"/etc/init.d/isdnutils "
"start\"."
msgstr ""
"Jos ne eivät toimi ja haluat yrittää asetusten automaattista tekemistä, "
"pysäytä"
"kaikki ISDN-prosessit (komennolla ”/etc/init.d/isdnutils stop”), poista"
"yllä mainitut tiedostot ja tee asetukset uudelleen komennolla ”dpkg-"
"reconfigure ipppd”. Tämän jälkeen voit käynnistää ISDN-prosessit uudelleen "
"komennolla ”/etc/init.d/isdnutils start”."

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:3001
msgid "Interface to configure:"
msgstr "Asetettava liitäntä:"

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:3001
msgid "The default setting should be safe for most configurations."
msgstr "Oletusasetuksen pitäisi olla turvallinen useimmissa järjestelmissä."

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:3001
msgid ""
"However, if you have special requirements or want to choose to configure "
"another interface, please enter it here."
msgstr ""
"Jos haluat tehdä toisen liitännän asetukset tai järjestelmään liittyy muita "
"erityistarpeita, anna ne tässä."

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:3001
msgid "Leave the field blank if you do not want to configure anything now."
msgstr "Jätä kenttä tyhjäksi, jos et halua tehdä nyt mitään asetuksia."

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:4001
msgid "Invalid interface name"
msgstr "Virheellinen liitännän nimi"

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:4001
msgid ""
"Valid interface names begin with \"ippp\" followed by a number between 0 and "
"63."
msgstr ""
"Kelvolliset liitännän nimet koostuvat merkkijonosta ”ippp” ja väliltä 0-63 "
"olevasta numerosta."

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:5001
msgid "ISP's telephone number:"
msgstr "ISP:n puhelinnumero:"

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:5001
msgid ""
"At least one phone number has to be dialed in order to connect to an "
"Internet service provider (ISP)."
msgstr ""
"Yhteydenotto palveluntarjoajaan (ISP) vaatii ainakin yhteen numeroon "
"soittamista."

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:5001
msgid ""
"Please enter that telephone number here, including dialing prefixes, area "
"codes, and so on, but without any spaces."
msgstr ""
"Syötä puhelinnumero tähän sisältäen mahdolliset etuliitteet, suuntanumerot "
"ja niin edelleen. Syötä numero ilman välilyöntejä."

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:5001
msgid ""
"Multiple telephone numbers may be entered and should be separated by spaces."
msgstr "Voit syöttää useampia puhelinnumeroita välilyönnein eroteltuina."

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:5001
msgid "Leave the field blank if you want to configure the connection manually."
msgstr "Jätä kenttä tyhjäksi, jos haluat tehdä yhteyden asetukset käsin."

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:6001
msgid "Local MSN:"
msgstr "Paikallinen MSN:"

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:6001
msgid ""
"When making a call with ISDN, the MSN (phone number) that is originating the "
"call must be given in the call-setup message. While a wrong MSN will usually "
"be replaced by the main MSN for the ISDN line, especially on PABXes, a wrong "
"MSN (often the extension number in this case) will cause the call-setup to "
"fail. So, it is best to enter the correct local MSN here."
msgstr ""
"Soitettaessa ISDN:llä täytyy yhteydenotossa antaa MSN (puhelinnumero), josta "
"puhelu tulee. Vaikka yleensä väärä MSN korvataan ISDN-linjan pää-MSN:llä, "
"erityisesti PABX:ssä virheellinen MSN aiheuttaa sen, että yhteydenotto "
"epäonnistuu. Tästä syystä on tässä parasta antaa oikea paikallinen MSN."

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:6001
msgid ""
"This may also be necessary if you want the costs to be registered to one "
"particular MSN, in case you have more than one MSN and this is supported by "
"your telecommunication providing company."
msgstr ""
"Tämä saattaa myös olla tarpeen, jos käytössä on useampia MSN:iä ja "
"puhelinyhtiö tukee kustannusten rekisteröimistä jollekin tietylle MSN:lle."

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:7001
msgid "ISP account name:"
msgstr "ISP-käyttäjätunnus:"

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:7001
msgid ""
"Most ISPs require an account name and password to be provided when "
"connecting."
msgstr ""
"Useimmat ISP:t vaativat käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä yhteyttä "
"otettaessa."

#. Type: password
#. Description
#: ../ipppd.templates:8001
msgid "ISP password:"
msgstr "ISP-salasana:"

#. Type: password
#. Description
#: ../ipppd.templates:8001
msgid ""
"Please enter the password to use when connecting to the ISP. This password "
"will be kept in /etc/ppp/pap-secrets and /etc/ppp/chap-secrets together with "
"the account name."
msgstr ""
"Anna salasana, jota käytetään otettaessa yhteyttä ISP:hen. Tässä annettu "
"salasana tallennetaan käyttäjätunnuksen kanssa tiedostoihin "
"/etc/ppp/pap-secrets ja /etc/ppp/chap-secrets."

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:9001
msgid "ISP user name already in pap-secrets"
msgstr "ISP-käyttäjätunnus on jo tiedostossa pap-secrets"

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:9001
msgid ""
"The user name you entered for logging into your ISP is already listed in "
"the /etc/ppp/pap-secrets file. The existing entry will be commented out, and "
"a new entry with the data you just entered will be inserted."
msgstr ""
"Käyttäjätunnus, joka annettiin ISP:lle kirjautumista varten on jo listattu "
"tiedostossa /etc/ppp/pap-secrets. Olemassa oleva tietue kommentoidaan pois "
"ja uusi, juuri annetut tiedot sisältävä tietue lisätään."

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:10001
msgid "ISP user name already in chap-secrets"
msgstr "ISP-käyttäjätunnus on jo tiedostossa chap-secrets"

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:10001
msgid ""
"The user name you entered for logging into your ISP is already listed in "
"the /etc/ppp/chap-secrets file. The existing entry will be commented out, "
"and a new entry with the data you just entered will be inserted."
msgstr ""
"Käyttäjätunnus, joka annettiin ISP:lle kirjautumista varten on jo listattu "
"tiedostossa /etc/ppp/chap-secrets. Olemassa oleva tietue kommentoidaan pois "
"ja uusi, juuri annetut tiedot sisältävä tietue lisätään."

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:11001
msgid "ISP user name already in chap-secrets and pap-secrets"
msgstr "ISP-käyttäjätunnus on jo tiedostoissa chap-secrets ja pap-secrets"

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:11001
msgid ""
"The user name you entered for logging into your ISP is already listed in the "
"chap-secrets and pap-secrets files in /etc/ppp/. The existing entries will "
"be commented out, and new entries with the data you just entered will be "
"inserted."
msgstr ""
"Käyttäjätunnus, joka annettiin ISP:lle kirjautumista varten on jo listattu "
"hakemistossa /etc/ppp olevissa tiedostoissa chap-secrets ja pap-secrets. "
"Olemassa olevat tietueet kommentoidaan pois ja uudet, juuri annetut tiedot "
"sisältävät tietueet lisätään."

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:12001
msgid "/etc/ppp/ip-up.d/00-isdnutils still exists"
msgstr "Tiedosto /etc/ppp/ip-up.d/00-isdnutils on edelleen olemassa"

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:12001
msgid ""
"The /etc/ppp/ip-up.d/00-isdnutils file from the old isdnutils package still "
"exists. If you changed that file at some point, you may need to redo those "
"changes in the 00-ipppd file (which is the new name). After that, please "
"delete the old 00-isdnutils file."
msgstr ""
"Vanhan isdnutils-paketin tiedosto /etc/ppp/ip-up.d/00-isdnutils on edelleen "
"olemassa. Jos kyseistä tiedostoa on muokattu, muokkaukset täytyy ehkä tehdä "
"uudelleen tiedostoon 00-ipppd (joka on uusi versio). Tiedosto 00-isdnutils "
"tulisi tämän jälkeen poistaa."

#. Type: error
#. Description
#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:12001 ../ipppd.templates:13001
msgid "Until it is deleted, it will still be used. This may cause conflicts."
msgstr ""
"Vanhaa käytetään kunnes se poistetaan. Tämä saattaa aiheuttaa ristiriitoja."

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:13001
msgid "/etc/ppp/ip-down.d/99-isdnutils still exists"
msgstr "Tiedosto /etc/ppp/ip-down.d/99-isdnutils on edelleen olemassa"

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:13001
msgid ""
"The /etc/ppp/ip-down.d/99-isdnutils file from the old isdnutils package "
"still exists. If you changed that file at some point, you may need to redo "
"those changes in the 99-ipppd file (which is the new name). After that, "
"please delete the old 99-isdnutils file."
msgstr ""
"Vanhan isdnutils-paketin tiedosto /etc/ppp/ip-down.d/99-isdnutils on "
"edelleen olemassa. Jos kyseistä tiedostoa on muokattu, muokkaukset täytyy "
"ehkä tehdä uudelleen tiedostoon 99-ipppd (joka on uusi versio). Tiedosto 99-"
"isdnutils tulisi tämän jälkeen poistaa."

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:14001
msgid "old /etc/ppp/ip-up.d and ip-down.d scripts still exist"
msgstr "Vanhat tiedostot /etc/ppp/ip-up.d ja ip-down.d ovat edelleen olemassa"

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:14001
msgid ""
"The /etc/ppp/ip-up.d/00-isdnutils and /etc/ppp/ip-down.d/99-isdnutils files "
"from the old isdnutils package still exist. If you changed those files at "
"some point, you may need to redo those changes in the 00-ipppd and 99-ipppd "
"files (which are the new names). After that, please delete the old 00-"
"isdnutils and 99-isdnutils files."
msgstr ""
"Vanhan isdnutils-paketin tiedostot /etc/ppp/ip-up.d/00-isdnutils  ja "
"/etc/ppp/ip-down.d/99-isdnutils ovat edelleen olemassa. Jos kyseisiä "
"tiedostoja on muokattu, muokkaukset täytyy ehkä tehdä uudelleen tiedostoihin "
"00-ipppd ja 99-ipppd (jotka ovat uudet versiot). Tiedostot 00-isdnutils ja "
"99-isdnutils tulisi tämän jälkeen poistaa."

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:14001
msgid ""
"Until they are deleted, they will still be used. This may cause conflicts."
msgstr ""
"Vanhoja käytetään kunnes ne poistetaan. Tämä saattaa aiheuttaa ristiriitoja."

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:15001
msgid "(Re)start ipppd manually"
msgstr "Käynnistä ipppd (uudelleen) käsin"

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:15001
msgid ""
"There is no /etc/init.d/isdnutils on this system; hence you will have to "
"stop and start any ipppd daemons manually."
msgstr ""
"Järjestelmässä ei ole tiedostoa /etc/init.d/isdnutils. Tämän takia kaikki "
"ipppd-taustaohjelmat tulee pysäyttää ja käynnistää uudelleen käsin."

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:16001
msgid "Error running isdnutils init script"
msgstr "Virhe ajettaessa isdnutils-alustuskomentosarjaa"

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:16001
msgid ""
"The /etc/init.d/isdnutils script ran with errors. Please check the "
"installation of the isdnutils-base package; reinstall it if necessary. "
"Perhaps moving /etc/init.d/isdnutils.dpkg-dist (if it exists) to /etc/init.d/"
"isdnutils will also help."
msgstr ""
"Komentosarjan /etc/init.d/isdnutils ajo aiheutti virheitä. Tarkista paketin "
"isdnutils-base asennus ja asenna se uudelleen tarvittaessa. Jos tiedosto "
"/etc/init.d/isdnutils.dpkg-dist on olemassa, sen siirtäminen nimelle "
"/etc/init.d/isdnutils saattaa auttaa."

#. Type: select
#. Choices
#: ../isdnlog.templates:2001
msgid "Austria"
msgstr "Itävalta"

#. Type: select
#. Choices
#: ../isdnlog.templates:2001
msgid "France"
msgstr "Ranska"

#. Type: select
#. Choices
#: ../isdnlog.templates:2001
msgid "Germany"
msgstr "Saksa"

#. Type: select
#. Choices
#: ../isdnlog.templates:2001
msgid "Luxembourg"
msgstr "Luxemburg"

#. Type: select
#. Choices
#: ../isdnlog.templates:2001
msgid "Netherlands"
msgstr "Alankomaat"

#. Type: select
#. Choices
#: ../isdnlog.templates:2001
msgid "Norway"
msgstr "Norja"

#. Type: select
#. Choices
#: ../isdnlog.templates:2001
msgid "Spain"
msgstr "Espanja"

#. Type: select
#. Choices
#: ../isdnlog.templates:2001
msgid "Switzerland"
msgstr "Sveitsi"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. DefaultChoice
#. Translators:
#. Please choose among
#. "Austria, France, Germany, Luxembourg, Netherlands, Norway, Spain, Switzerland, other"
#: ../isdnlog.templates:2001 ../isdnlog.templates:2002
msgid "other"
msgstr "muu"

#. Type: select
#. Description
#: ../isdnlog.templates:2003
msgid "Country:"
msgstr "Maa:"

#. Type: select
#. Description
#: ../isdnlog.templates:2003
msgid ""
"Please choose the local country. This will be used to set the rate table to "
"use for calculating the costs of calls."
msgstr ""
"Valitse maa, josta soitetaan. Tätä käytetään puheluiden hintojen laskemiseen "
"käytettävän hinnaston valitsemiseen."

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnlog.templates:4001
msgid "Prefix to dial before international number:"
msgstr "Kansainvälisen numeron etuliite:"

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnlog.templates:5001
msgid "Country ITU code:"
msgstr "Maan ITU-koodi:"

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnlog.templates:5001
msgid "Please enter the international code for the local country."
msgstr "Anna maan kansainvälinen koodi."

#. Type: string
#. Description
#. Translators: do not translate ${default_countrycode} and ${default_country}
#: ../isdnlog.templates:5001
msgid "Example: ${default_countrycode} for ${default_country}"
msgstr "Esimerkki: ${default_countrycode} maalle ${default_country}"

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnlog.templates:6001
msgid "Prefix for area code, if applicable:"
msgstr "Aluekoodin etuliite, jos tarpeen:"

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnlog.templates:7001
msgid "Local area code, if applicable:"
msgstr "Paikallinen aluekoodi, jos tarpeen:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../isdnlog.templates:8001
msgid "Run isdnrate as a daemon?"
msgstr "Tulisiko ohjelmaa isdnrate ajaa taustaohjelmana?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../isdnlog.templates:8001
msgid ""
"The isdnrate utility calculates the costs of a connection to a given phone "
"number, used e.g. for LCR systems to find the cheapest carrier on a call-by-"
"call basis. Having it run as a daemon speeds things up as then it only has "
"to load all the data once."
msgstr ""
"isdnrate on työkalu, jolla voidaan laskea annettuun puhelinnumeroon otetun "
"yhteyden kustannukset. Sitä käytetään esimerkiksi LCR-järjestelmissä "
"halvimman yhteyden löytämiseen soittokohtaisesti. Sen ajaminen "
"taustaohjelmana nopeuttaa asioita, koska tällöin tiedot tarvitsee ladata "
"vain kerran."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../isdnlog.templates:8001
msgid ""
"This setting is only useful for special setups, such as for an ISDN-to-H.323 "
"gateway."
msgstr ""
"Tästä asetuksesta on hyötyä vain erikoisasennuksissa, esimerkiksi ISDN-to-H."
"3323-yhteyskäytävän kanssa."

#. Type: select
#. Choices
#: ../isdnutils-base.templates:2001
msgid "none"
msgstr "ei mitään"

#. Type: select
#. Description
#: ../isdnutils-base.templates:2002
msgid "Firmware to load:"
msgstr "Ladattavat laiteohjelmistot:"

#. Type: select
#. Description
#: ../isdnutils-base.templates:2002
msgid ""
"Some ISDN cards can't function properly until some firmware has been loaded. "
"A notable example is the Sedlbauer SpeedFax+ PCI or Siemens I-Surf, which "
"need ISAR.BIN to be loaded. Choose \"ISAR.BIN\" if this is necessary."
msgstr ""
"Eräät ISDN-kortit eivät toimi oikein ennen kuin jotkin laitekohtaiset ajurit "
"on ladattu. Esimerkkejä tällaisista ovat Sedlbauer SpeedFax+ PCI ja Siemens "
"I-Surf, jotka vaativat tiedoston ISAR.BIN olevan ladattuna. Valitse ”ISAR."
"BIN”, jos tarpeen."

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnutils-base.templates:3001
msgid "ISDN card numbers to load with the firmware:"
msgstr "Ladatun laiteajurin vaativan ISDN-kortin numero:"

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnutils-base.templates:3001
msgid ""
"If you use more than one card, enter the number of the card(s) in need of "
"firmware."
msgstr ""
"Jos järjestelmässä on useampi kortti, anna laiteajurin vaativien korttien "
"numerot."

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnutils-base.templates:3001
msgid ""
"Multiple entries should be separated by commas. Card numbers are integers "
"where \"1\" is the first card, \"2\" the second, etc."
msgstr ""
"Voit syöttää useampia arvoja välilyönnein eroteltuina. Korttinumerot ovat "
"kokonaislukuja siten, että ”1” tarkoittaa ensimmäistä korttia, ”2” toista "
"jne."

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:2001
msgid "Number that vbox should answer:"
msgstr "Numero, johon vboxin tulisi vastata:"

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:2001
msgid ""
"Vbox must know what number to listen to. Depending on the country's ISDN "
"system, this may or may not include the area code. Leading \"0\" should most "
"often be dropped."
msgstr ""
"Vboxin tulee tietää numero, jota kuunnella. Maan ISDN-järjestelmästä "
"riippuen tämä saattaa sisältää aluekoodin. Se annetaan yleensä ilman alussa "
"olevaa nollaa."

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:2001
msgid ""
"Leave the field blank if you want to configure by hand, or if you already "
"use an existing (working) vbox configuration from the time when this was "
"still part of isdnutils (unless you want to create a new configuration)."
msgstr ""
"Jätä kenttä tyhjäksi, jos haluat tehdä asetukset käsin, tai jos toimivat "
"vbox-asetukset ovat jo olemassa ajalta, jolloin tämä paketti oli vielä "
"paketin isdnutils osa (etkä nyt halua luoda uusia asetuksia)."

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:3001
msgid "Number of rings for vbox to pick up the line:"
msgstr "Soittojen määrä ennen vboxin vastausta:"

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:3001
msgid ""
"One ring is about 5 seconds. This setting can later be fine-tuned for each "
"incoming telephone number, for instance to aggressively filter some incoming "
"numbers."
msgstr ""
"Yksi soitto kestää noin 5 sekuntia. Tämä asetus voidaan myöhemmin asettaa "
"numerokohtaisesti, esimerkiksi joidenkin numeroiden suodattamiseksi pois."

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:3001
msgid "You should read vbox.conf(5) for more information."
msgstr "Lisätietoja löyty man-ohjesivulta vbox.conf(5)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:4001
msgid "Should incoming messages be attached to notification mails?"
msgstr "Tulisiko tulevat viestit liittää ilmoitussähköposteihin?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:4001
msgid ""
"When a message is recorded, an email notification is sent. If that email "
"should contain the message as an attachment, choose the option."
msgstr ""
"Kun viesti tallennetaan, lähetetään sähköpostiin ilmoitus. Jos valitset "
"tämän vaihtoehdon, viesti sisällytetään ilmoitukseen liitteenä."

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:5001
msgid "Run the answering machine as:"
msgstr "Käyttäjätunnus, jolla vastaajaa ajetaan:"

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:5001
msgid ""
"The vboxd daemon should run as an unprivileged (non-root) user. It must be a "
"member of the \"dialout\" group."
msgstr ""
"Ohjelma vboxd tulisi ajaa tavallisen käyttäjän oikeuksilla. Tämän käyttäjän "
"täytyy olla ryhmän ”dialout” jäsen."

#. Type: text
#. Description
#. Translators, do not translate "Daemonuser"
#: ../isdnvboxserver.templates:6001
msgid "${Daemonuser} unknown"
msgstr "${Daemonuser} tuntematon"

#. Type: text
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:6001
msgid ""
"The user you chose does not exist on this machine. You must choose a valid "
"username."
msgstr ""
"Järjestelmässä ei ole valitsemaasi käyttäjätunnusta. Anna kelvollinen "
"käyttäjätunnus."

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:7001
msgid "Login for the answering machine:"
msgstr "Vastaajan käyttäjätunnus:"

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:7001
msgid ""
"Connections to the answering machine (using the vbox program provided by the "
"isdnvboxclient package) will be prompted for a username and password."
msgstr ""
"Otettaessa yhteyttä vastaajaan (käyttäen vbox-ohjelmaa paketista "
"isdnvboxclient), käyttäjältä kysytään käyttäjätunnus ja salasana."

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:7001
msgid ""
"The username you define here does not have to correspond to a login account "
"on this system."
msgstr ""
"Tässä annettavan käyttäjätunnuksen ei tarvitse vastata järjestelmän "
"käyttäjätunnusta."

#. Type: password
#. Description
#. Translators, do not translate "${User}"
#: ../isdnvboxserver.templates:8001
msgid "Password for ${User}:"
msgstr "Tunnuksen ${User} salasana:"

#. Type: password
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:8001
msgid "Please choose the password for the ${User} connection user."
msgstr "Anna yhteystunnuksen ${User} salasana."

#. Type: error
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:9001
msgid "No home directory"
msgstr "Kotihakemistoa ei ole"

#. Type: error
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:9001
msgid ""
"The home directory \"${DIR}\" for user \"${USER}\" does not exist. This "
"means that the file \"${DIR}/.vbox.conf\" cannot be created."
msgstr ""
"Käyttäjän ”${USER}” kotihakemistoa ”${DIR}” ei ole olemassa. Tämä "
"tarkoittaa, että tiedostoa ”${DIR}/.vbox.conf” ei voida luoda."

#. Type: error
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:10001
msgid "Non-existing user"
msgstr "Käyttäjätunnusta ei ole"

#. Type: error
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:10001
msgid ""
"The user \"${USER}\" doesn't exist on the system. Please rerun the "
"configuration with \"dpkg-reconfigure isdnvboxserver\" to enter another "
"username, or after creating the user."
msgstr ""
"Käyttäjätunnusta ”${USER}” ei ole olemassa järjestelmässä. Tee asetukset "
"uudelleen ajamalla ”dpkg-reconfigure isdnvboxserver” toisen "
"käyttäjätunnuksen antamiseksi tai luotuasi käyttäjätunnuksen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:11001
msgid "Should vboxgetty be enabled?"
msgstr "Tulisiko vboxgetty ottaa käyttöön?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:11001
msgid ""
"A call for vboxgetty is defined in /etc/inittab, but not yet enabled. "
"Choosing this option will enable it once this package is fully configured. "
"Refuse this option if you want to tweak it manually."
msgstr ""
"Tiedostossa /etc/inittab on määritelty asetukset vboxgettylle, mutta sitä ei "
"ole vielä otettu käyttöön. Jos valitset tämän, se otetaan käyttöön, kun "
"paketin asetukset ovat valmiit. Älä valitse tätä, jos haluat muokata sitä "
"käsin."

#. Type: error
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:12001
msgid "Device in inittab doesn't agree with devfs mode"
msgstr "Tiedostossa inittab mainittu laite ei vastaa devfs-tilaa"

#. Type: error
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:12001
msgid ""
"The entry for vboxgetty in /etc/inittab uses a device name that does not "
"correspond to the current devfs usage; either a devfs (/dev/isdn/ttyIxx) "
"name is used in inittab while devfs is not mounted, or the non-devfs name is "
"used while devfs is mounted."
msgstr ""
"Tiedostossa /etc/inittab oleva vboxgetty-tietue käyttää laitenimeä, joka ei "
"vastaa nykyistä devfs:n käyttöä. Joko devfs-nimeä (/dev/isdn/ttyIxx) "
"käytetään tiedostossa inittab, vaikka devfs ei ole liitettynä, tai käytetään "
"muuta nimeä, kun devfs on liitettynä."

#. Type: error
#. Description
#. Type: error
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:12001 ../isdnvboxserver.templates:13001
msgid "This problem has to be fixed manually."
msgstr "Tämä ongelma täytyy korjata käsin."

#. Type: error
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:13001
msgid "Device in vboxgetty.conf doesn't agree with devfs mode"
msgstr "Tiedoston vboxgetty.conf laite ei täsmää devfs-tilaan."

#. Type: error
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:13001
msgid ""
"The device entry in /etc/isdn/vboxgetty.conf uses a device name that does "
"not correspond to the current devfs usage; either a devfs (/dev/isdn/ttyIxx) "
"name is used in vboxgetty.conf while devfs is not mounted, or the non-devfs "
"name is used while devfs is mounted."
msgstr ""
"Tiedostossa /etc/isdn/vboxgetty.conf annettu laitenimi ei vastaa "
"tämänhetkistä devfs:n käyttöä. Joko devfs-nimeä (/dev/isdn/ttyIxx) käytetään "
"tiedostossa vboxgetty.conf, vaikka devfs ei ole liitettynä, tai käytetään "
"muuta nimeä, kun devfs on liitettynä."

Reply to: