[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#490197: [INTL:eu] Basque translation for diald debconf templatePackage: diald
Severity: wishlist
Tags: patch l10n


Hi,

Please add diald debconf templates Basque translation (attached).

Thank you.

-- System Information:
Debian Release: 4.0
  APT prefers stable
  APT policy: (500, 'stable')
Architecture: i386 (i686)
Shell:  /bin/sh linked to /bin/bash
Kernel: Linux 2.6.18-6-686
Locale: LANG=en_US.UTF-8, LC_CTYPE=en_US.UTF-8 (charmap=UTF-8)
# translation of diald debconf template to Euskara
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Xabier Bilbao <xabidu@gmail.com>, 2008.
# Piarres Beobide <pi@beobide.net>, 2008.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: diald-eu\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: licquia@debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2006-09-03 00:24-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2008-07-06 12:58+0200\n"
"Last-Translator: Piarres Beobide <pi@beobide.net>, 2008.\n"
"Language-Team: Basque <debian-l10n-basque@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "PPP configuration:"
msgstr "PPP konfigurazioa:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"It seems you have configured several different dial-up providers on your "
"system.  Diald can be configured to use any one of them at a time."
msgstr ""
"Zure sisteman zenbait hornitzaile konfiguraturik dituzula dirudi. "
"Diald aldi bakoitzean horietako edozein erabiltzeko konfigura daiteke. "

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"(If you see one labeled \"old-config\", it represents your old manual "
"configuration from an older diald package.  You can select this option to "
"configure your system to use the old configuration.)"
msgstr ""
"(\"old-config\" izeneko bat ikusten baduzu, eskuzko konfigurazio "
"zahar bati dagokio, diald bertsio zahar batetik gelditu dena. Aukera hau "
"hautatuz konfigurazio zaharra erabiltzeko konfigura dezakezu sistema.)"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Should diald use the standard default IP addresses?"
msgstr "Diald-k IP lehenetsi estandarrak erabiltzea nahi duzu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"When setting up a connection, diald requires that an IP address be "
"configured for both the local and remote sides, even if they aren't "
"initially known.  If a pppconfig entry assumes that they will be "
"autoconfigured, diald will set these to the default IP addresses 192.168.0.1 "
"(local) and 192.168.0.2 (remote) initially, and pick up the proper values "
"after the first connection is made."
msgstr ""
"Konexio bat eratzean, diald-k IP helbidea behar du bai alde lokalerako bai "
"urrunerako, biak hasiera batean ezezagunak badira ere. pppconfig sarrera "
"batek auto-konfigurazioz esleituko direla espero badu, hasieran diald-k "
"IP helbide lehenetsiak emango dizkie (192.168.0.1 lokalari eta 192.168.0.2 "
"urrunekoari), eta balio zuzenak, gero, aurreneko konexioa eratu bezain laster"
"hartuko ditu.  "

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"If you use the 192.168.0.x network, however, this could cause this network "
"to be unreachable for a short time after diald is started. If this is the "
"case, you should pick two other IP addresses that aren't in use.  Ranges "
"from the private IP address ranges (192.168.x.x, 172.16.x.x, and 10.x.x.x) "
"are good candidates."
msgstr ""
"Alabaina, 192.168.0.x sarea erabiltzen baduzu, sarera ezin konektatzea gerta "
"liteke denbora apur batez diald abian jarritakoan. Hala gertatzen bada, erabil "
"itzazu harturik ez dauden beste bi IP helbide. IP pribatuen eremuetakoak "
"(192.168.x.x, 172.16.x.x, eta 10.x.x.x) aukera onak dira."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Local default IP address:"
msgstr "IP helbide lokal lehenetsia:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Remote default IP address:"
msgstr "Urruneko IP helbide lehenetsia:"

Reply to: