[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#433994: marked as done ([l10n] Updated Czech translation of myphpmoney debconf messages)Your message dated Sat, 28 Jul 2007 18:02:04 +0000
with message-id <E1IEqc8-00032Q-Oj@ries.debian.org>
and subject line Bug#433994: fixed in myphpmoney 1.3RC3+dfsg-5
has caused the attached Bug report to be marked as done.

This means that you claim that the problem has been dealt with.
If this is not the case it is now your responsibility to reopen the
Bug report if necessary, and/or fix the problem forthwith.

(NB: If you are a system administrator and have no idea what I am
talking about this indicates a serious mail system misconfiguration
somewhere. Please contact me immediately.)

Debian bug tracking system administrator
(administrator, Debian Bugs database)

--- Begin Message ---
Package: myphpmoney
Severity: wishlist
Tags: l10n, patch

Hi,

in attachement there is updated Czech (cs.po) translation of
myphpmoney debconf messages. Please include it with the package.

Thanks
-- 
Miroslav Kure
#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: myphpmoney\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: packages@qa.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-07-08 20:44+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-07-20 09:33+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Do you want to configure MyPhpMoney now?"
msgstr "Chcete nyní nastavit MyPhpMoney?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"MyPhpMoney needs to be configured before its use: the MySQL database should "
"be created and the Apache web server should be configured."
msgstr ""
"MyPhpMoney se musí před použitím nastavit, tzn. byste měli vytvořit MySQL "
"databázi a příslušně nastavit webový server Apache."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"To achieve this, you will need to provide the login name and the password of "
"the MySQL database server administrator."
msgstr ""
"Pro to budete potřebovat zadat uživatelské jméno a heslo správce databázového "
"serveru MySQL."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"If you want to configure it later, you should run 'dpkg-reconfigure "
"myphpmoney'."
msgstr ""
"Chcete-li nastavení provést později, můžete tak učinit příkazem 'dpkg-"
"reconfigure myphpmoney'."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Database server host name:"
msgstr "Jméno počítače s databázovým serverem:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "The database for MyPhpMoney may be hosted on a remote server."
msgstr "Databáze pro MyPhpMoney může být provozována na vzdáleném serveru."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Please enter the fully qualified domain name for that system."
msgstr "Zadejte prosím plně kvalifikované doménové jméno daného systému."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "If the database is hosted locally, please enter 'localhost'."
msgstr "Pokud je databáze provozována lokálně, zadejte „localhost“."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "MyPhpMoney database name:"
msgstr "Název databáze MyPhpMoney:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"Please enter the name of the database where MyPhpMoney data will be stored."
msgstr "Zadejte prosím jméno databáze, ve které budou uložena data MyPhpMoney."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "MySQL database login name:"
msgstr "Uživatelské jméno v databázi MySQL:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"Please enter the name of the MySQL account to be used for the MyPhpMoney "
"database."
msgstr ""
"Zadejte prosím jméno MySQL účtu, který se má použít pro databázi MyPhpMoney."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "It will be created if it doesn't already exist."
msgstr "Pokud ještě neexistuje, bude vytvořen."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"Please note that the database server software must be configured to allow "
"password authentication."
msgstr ""
"Databázový server musí být nastaven tak, aby umožnil autentizaci pomocí "
"hesel."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "MySQL database password:"
msgstr "Heslo do databáze MySQL:"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"Please enter the password of the MySQL account to be used for the MyPhpMoney "
"database. Leave this blank to use no password."
msgstr ""
"Zadejte prosím heslo MySQL účtu, který se má použít pro databázi MyPhpMoney. "
"Nechcete-li použít žádné heslo, ponechte pole prázdné."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "MySQL database server administrator:"
msgstr "Správce databázového serveru MySQL:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:7001
msgid ""
"Please enter the database server administrator's login name. MySQL database "
"server software generally uses 'root'."
msgstr ""
"Zadejte prosím přihlašovací jméno správce databázového serveru. Databázový "
"server MySQL obvykle používá „root“."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:8001
msgid "MySQL database server administrator password:"
msgstr "Heslo správce databázového serveru MySQL:"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:8001
msgid "Please enter the database server administrator's password."
msgstr "Zadejte prosím heslo administrátora databázového serveru."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:9001
msgid "MyPhpMoney database creation failure"
msgstr "Chyba při vytváření databáze MyPhpMoney"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:9001
msgid ""
"The MyPhpMoney installation program failed to properly set up a database. "
"Please make sure all of the parameters you supplied are correct and that the "
"database server software is running."
msgstr ""
"Instalačnímu programu MyPhpMoney se nepodařilo korektně nastavit databázi. "
"Zkontrolujte prosím, zda jsou všechny zadané parametry správné a zda "
"databázový server běží."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:9001
msgid "Please re-install MyPhpMoney to create the database."
msgstr "Pro vytvoření databáze prosím znovu nainstalujte MyPhpMoney."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:10001
msgid "Remove database after purging the myphpmoney package?"
msgstr "Odstranit databázi při vyčištění balíku myphpmoney?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:10001
msgid ""
"Please choose whether MyPhpMoney's database should be removed when the "
"myphpmoney package is purged."
msgstr ""
"Vyberte si, zda se má databáze MyPhpMoney odstranit při vyčištění balíku "
"myphpmoney ze systému."

#~ msgid "Tell which Web Server you want to use for MyPhpMoney:"
#~ msgstr "Webový server, který chcete používat s MyPhpMoney:"

#~ msgid "MyPhpMoney currently only supports Apache type Web Servers."
#~ msgstr "MyPhpMoney momentálně podporuje pouze webové servery typu Apache."

#~ msgid "The hostname where your database is running:"
#~ msgstr "Jméno počítače, na kterém běží vaše databáze:"

#~ msgid ""
#~ "If your database is on another machine besides the one that MyPhpMoney is "
#~ "running on then you need to change this value to the fully qualified "
#~ "domain name for that system. If you wish to access it locally, simply "
#~ "use \"localhost\" here."
#~ msgstr ""
#~ "Jestliže se vaše databáze nachází na jiném počítači, než na kterém běží "
#~ "MyPhpMoney, pak budete muset změnit tuto hodnotu na plně kvalifikované "
#~ "doménové jméno daného systému. Pokud si přejete k databázi přistupovat "
#~ "lokálně, jednoduše zde použijte \"localhost\"."

#~ msgid ""
#~ "What username will access the MySQL database for MyPhpMoney? This user "
#~ "will be created if it doesn't already exist. Note that your database "
#~ "manager must be configured to allow password authentication or MyPhpMoney "
#~ "will not work."
#~ msgstr ""
#~ "Pod jakým uživatelským jménem bude MyPhpMoney přistupovat do databáze "
#~ "MySQL? Pokud ještě neexistuje, bude zadaný uživatel vytvořen. Nutno "
#~ "poznamenat, že váš databázový server musí být nastaven pro autentizaci "
#~ "hesly, jinak nebude MyPhpMoney pracovat."

#~ msgid "The password you wish to use for the database user:"
#~ msgstr "Heslo, které chcete použít pro databázového uživatele:"

#~ msgid ""
#~ "Enter a password for the database user (leave blank for no password). "
#~ "This is the password that will be used along with the database user name "
#~ "you have already supplied to connect to the database."
#~ msgstr ""
#~ "Zadejte heslo pro databázového uživatele (pro žádné heslo ponechte "
#~ "prázdné). Toto heslo se použije spolu se jménem databázového uživatele "
#~ "(již jste jej zadali) pro připojení do databáze."

#~ msgid ""
#~ "This is the database admin username used to create MyPhpMoney database "
#~ "and user. For MySQL databases, this is usually \"root\"."
#~ msgstr ""
#~ "Toto je uživatelské jméno správce databáze, které se použije pro "
#~ "vytvoření databáze a uživatele. Pro databázi MySQL to je obvykle \"root\"."

#~ msgid "The admin database password:"
#~ msgstr "Heslo správce databáze:"

#~ msgid ""
#~ "Enter the password for your database admin user to access the database."
#~ msgstr ""
#~ "Zadejte heslo správce databáze, které se použije pro přístup k databázi."

#~ msgid "Error: failed to set up MyPhpMoney database properly !"
#~ msgstr "Chyba: neúspěch při nastavování databáze MyPhpMoney!"

#~ msgid "MyPhpMoney is now installed"
#~ msgstr "MyPhpMoney je nyní nainstalován"

#~ msgid ""
#~ "MyPhpMoney setup was successfully completed. You can now test MyPhpMoney "
#~ "by using your favourite browser to visit ${site}. Please read /usr/share/"
#~ "doc/myphpmoney/README.Debian for more details."
#~ msgstr ""
#~ "Nastavení MyPhpMoney bylo úspěšně dokončeno. Nyní si můžete MyPhpMoney "
#~ "vyzkoušet pomocí svého oblíbeného prohlížeče návštěvou ${site}. Více "
#~ "naleznete v /usr/share/doc/myphpmoney/README.Debian."

#~ msgid ""
#~ "Should the database be removed when you purge the myphpmoney package with "
#~ "the \"dpkg --purge myphpmoney\" command (i.e. remove everything "
#~ "including the configuration) later on? (default is not)"
#~ msgstr ""
#~ "Má se při odstranění balíku myphpmoney příkazem \"dpkg --purge myphpmoney"
#~ "\" (tj. odstranění všeho včetně konfigurace) odstranit i databáze? "
#~ "(Výchozí je ne.)"

--- End Message ---
--- Begin Message ---
Source: myphpmoney
Source-Version: 1.3RC3+dfsg-5

We believe that the bug you reported is fixed in the latest version of
myphpmoney, which is due to be installed in the Debian FTP archive:

myphpmoney_1.3RC3+dfsg-5.diff.gz
 to pool/main/m/myphpmoney/myphpmoney_1.3RC3+dfsg-5.diff.gz
myphpmoney_1.3RC3+dfsg-5.dsc
 to pool/main/m/myphpmoney/myphpmoney_1.3RC3+dfsg-5.dsc
myphpmoney_1.3RC3+dfsg-5_all.deb
 to pool/main/m/myphpmoney/myphpmoney_1.3RC3+dfsg-5_all.debA summary of the changes between this version and the previous one is
attached.

Thank you for reporting the bug, which will now be closed. If you
have further comments please address them to 433994@bugs.debian.org,
and the maintainer will reopen the bug report if appropriate.

Debian distribution maintenance software
pp.
Christian Perrier <bubulle@debian.org> (supplier of updated myphpmoney package)

(This message was generated automatically at their request; if you
believe that there is a problem with it please contact the archive
administrators by mailing ftpmaster@debian.org)


-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Format: 1.7
Date: Sat, 28 Jul 2007 08:36:51 +0200
Source: myphpmoney
Binary: myphpmoney
Architecture: source all
Version: 1.3RC3+dfsg-5
Distribution: unstable
Urgency: low
Maintainer: Debian QA Group <packages@qa.debian.org>
Changed-By: Christian Perrier <bubulle@debian.org>
Description: 
 myphpmoney - finance manager
Closes: 312998 312999 414942 428138 428296 428439 428878 428916 428917 428980 431695 432313 432699 433016 433017 433094 433473 433512 433994 434265 434330
Changes: 
 myphpmoney (1.3RC3+dfsg-5) unstable; urgency=low
 .
  * QA upload
  * Debconf templates and debian/control reviewed by the debian-l10n-
   english team as part of the Smith review project.
   Closes: #431695, #433017, #428917, #312999
  * Debconf translation updates:
   - Spanish. Closes: #414942
   - Swedish. Closes: #428296
   - Basque. Closes: #432313
   - Vietnamese. Closes: #432699, #312998
   - German. Closes: #433016,#428916
   - Russian. Closes: #433094
   - French. Closes: #433473,#428878,#428980
   - Portuguese. Closes: #433512,#428138
   - Czech. Closes: #433994,#428439
   - Brazilian Portuguese. Closes: #434265
   - Galician. Closes: #434330
Files: 
 0f8e56006ebd34eefeaa3500a941711a 600 utils optional myphpmoney_1.3RC3+dfsg-5.dsc
 0568b97262793de5771c3ac7869d649e 30662 utils optional myphpmoney_1.3RC3+dfsg-5.diff.gz
 470dfbebfcd9701d1bf7a0843806fdda 637300 utils optional myphpmoney_1.3RC3+dfsg-5_all.deb

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.6 (GNU/Linux)

iD8DBQFGq4Lp1OXtrMAUPS0RAr7LAKCcLrWaN3EkwWtWt/Aizpms4zEcYACff9dH
9DWsHB6xyhVHMOZfEgNvxoI=
=x+tN
-----END PGP SIGNATURE-----


--- End Message ---

Reply to: