[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#433994: [l10n] Updated Czech translation of myphpmoney debconf messagesPackage: myphpmoney
Severity: wishlist
Tags: l10n, patch

Hi,

in attachement there is updated Czech (cs.po) translation of
myphpmoney debconf messages. Please include it with the package.

Thanks
-- 
Miroslav Kure
#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: myphpmoney\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: packages@qa.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-07-08 20:44+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-07-20 09:33+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Do you want to configure MyPhpMoney now?"
msgstr "Chcete nyní nastavit MyPhpMoney?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"MyPhpMoney needs to be configured before its use: the MySQL database should "
"be created and the Apache web server should be configured."
msgstr ""
"MyPhpMoney se musí před použitím nastavit, tzn. byste měli vytvořit MySQL "
"databázi a příslušně nastavit webový server Apache."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"To achieve this, you will need to provide the login name and the password of "
"the MySQL database server administrator."
msgstr ""
"Pro to budete potřebovat zadat uživatelské jméno a heslo správce databázového "
"serveru MySQL."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"If you want to configure it later, you should run 'dpkg-reconfigure "
"myphpmoney'."
msgstr ""
"Chcete-li nastavení provést později, můžete tak učinit příkazem 'dpkg-"
"reconfigure myphpmoney'."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Database server host name:"
msgstr "Jméno počítače s databázovým serverem:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "The database for MyPhpMoney may be hosted on a remote server."
msgstr "Databáze pro MyPhpMoney může být provozována na vzdáleném serveru."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Please enter the fully qualified domain name for that system."
msgstr "Zadejte prosím plně kvalifikované doménové jméno daného systému."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "If the database is hosted locally, please enter 'localhost'."
msgstr "Pokud je databáze provozována lokálně, zadejte „localhost“."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "MyPhpMoney database name:"
msgstr "Název databáze MyPhpMoney:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"Please enter the name of the database where MyPhpMoney data will be stored."
msgstr "Zadejte prosím jméno databáze, ve které budou uložena data MyPhpMoney."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "MySQL database login name:"
msgstr "Uživatelské jméno v databázi MySQL:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"Please enter the name of the MySQL account to be used for the MyPhpMoney "
"database."
msgstr ""
"Zadejte prosím jméno MySQL účtu, který se má použít pro databázi MyPhpMoney."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "It will be created if it doesn't already exist."
msgstr "Pokud ještě neexistuje, bude vytvořen."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"Please note that the database server software must be configured to allow "
"password authentication."
msgstr ""
"Databázový server musí být nastaven tak, aby umožnil autentizaci pomocí "
"hesel."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "MySQL database password:"
msgstr "Heslo do databáze MySQL:"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"Please enter the password of the MySQL account to be used for the MyPhpMoney "
"database. Leave this blank to use no password."
msgstr ""
"Zadejte prosím heslo MySQL účtu, který se má použít pro databázi MyPhpMoney. "
"Nechcete-li použít žádné heslo, ponechte pole prázdné."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "MySQL database server administrator:"
msgstr "Správce databázového serveru MySQL:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:7001
msgid ""
"Please enter the database server administrator's login name. MySQL database "
"server software generally uses 'root'."
msgstr ""
"Zadejte prosím přihlašovací jméno správce databázového serveru. Databázový "
"server MySQL obvykle používá „root“."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:8001
msgid "MySQL database server administrator password:"
msgstr "Heslo správce databázového serveru MySQL:"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:8001
msgid "Please enter the database server administrator's password."
msgstr "Zadejte prosím heslo administrátora databázového serveru."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:9001
msgid "MyPhpMoney database creation failure"
msgstr "Chyba při vytváření databáze MyPhpMoney"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:9001
msgid ""
"The MyPhpMoney installation program failed to properly set up a database. "
"Please make sure all of the parameters you supplied are correct and that the "
"database server software is running."
msgstr ""
"Instalačnímu programu MyPhpMoney se nepodařilo korektně nastavit databázi. "
"Zkontrolujte prosím, zda jsou všechny zadané parametry správné a zda "
"databázový server běží."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:9001
msgid "Please re-install MyPhpMoney to create the database."
msgstr "Pro vytvoření databáze prosím znovu nainstalujte MyPhpMoney."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:10001
msgid "Remove database after purging the myphpmoney package?"
msgstr "Odstranit databázi při vyčištění balíku myphpmoney?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:10001
msgid ""
"Please choose whether MyPhpMoney's database should be removed when the "
"myphpmoney package is purged."
msgstr ""
"Vyberte si, zda se má databáze MyPhpMoney odstranit při vyčištění balíku "
"myphpmoney ze systému."

#~ msgid "Tell which Web Server you want to use for MyPhpMoney:"
#~ msgstr "Webový server, který chcete používat s MyPhpMoney:"

#~ msgid "MyPhpMoney currently only supports Apache type Web Servers."
#~ msgstr "MyPhpMoney momentálně podporuje pouze webové servery typu Apache."

#~ msgid "The hostname where your database is running:"
#~ msgstr "Jméno počítače, na kterém běží vaše databáze:"

#~ msgid ""
#~ "If your database is on another machine besides the one that MyPhpMoney is "
#~ "running on then you need to change this value to the fully qualified "
#~ "domain name for that system. If you wish to access it locally, simply "
#~ "use \"localhost\" here."
#~ msgstr ""
#~ "Jestliže se vaše databáze nachází na jiném počítači, než na kterém běží "
#~ "MyPhpMoney, pak budete muset změnit tuto hodnotu na plně kvalifikované "
#~ "doménové jméno daného systému. Pokud si přejete k databázi přistupovat "
#~ "lokálně, jednoduše zde použijte \"localhost\"."

#~ msgid ""
#~ "What username will access the MySQL database for MyPhpMoney? This user "
#~ "will be created if it doesn't already exist. Note that your database "
#~ "manager must be configured to allow password authentication or MyPhpMoney "
#~ "will not work."
#~ msgstr ""
#~ "Pod jakým uživatelským jménem bude MyPhpMoney přistupovat do databáze "
#~ "MySQL? Pokud ještě neexistuje, bude zadaný uživatel vytvořen. Nutno "
#~ "poznamenat, že váš databázový server musí být nastaven pro autentizaci "
#~ "hesly, jinak nebude MyPhpMoney pracovat."

#~ msgid "The password you wish to use for the database user:"
#~ msgstr "Heslo, které chcete použít pro databázového uživatele:"

#~ msgid ""
#~ "Enter a password for the database user (leave blank for no password). "
#~ "This is the password that will be used along with the database user name "
#~ "you have already supplied to connect to the database."
#~ msgstr ""
#~ "Zadejte heslo pro databázového uživatele (pro žádné heslo ponechte "
#~ "prázdné). Toto heslo se použije spolu se jménem databázového uživatele "
#~ "(již jste jej zadali) pro připojení do databáze."

#~ msgid ""
#~ "This is the database admin username used to create MyPhpMoney database "
#~ "and user. For MySQL databases, this is usually \"root\"."
#~ msgstr ""
#~ "Toto je uživatelské jméno správce databáze, které se použije pro "
#~ "vytvoření databáze a uživatele. Pro databázi MySQL to je obvykle \"root\"."

#~ msgid "The admin database password:"
#~ msgstr "Heslo správce databáze:"

#~ msgid ""
#~ "Enter the password for your database admin user to access the database."
#~ msgstr ""
#~ "Zadejte heslo správce databáze, které se použije pro přístup k databázi."

#~ msgid "Error: failed to set up MyPhpMoney database properly !"
#~ msgstr "Chyba: neúspěch při nastavování databáze MyPhpMoney!"

#~ msgid "MyPhpMoney is now installed"
#~ msgstr "MyPhpMoney je nyní nainstalován"

#~ msgid ""
#~ "MyPhpMoney setup was successfully completed. You can now test MyPhpMoney "
#~ "by using your favourite browser to visit ${site}. Please read /usr/share/"
#~ "doc/myphpmoney/README.Debian for more details."
#~ msgstr ""
#~ "Nastavení MyPhpMoney bylo úspěšně dokončeno. Nyní si můžete MyPhpMoney "
#~ "vyzkoušet pomocí svého oblíbeného prohlížeče návštěvou ${site}. Více "
#~ "naleznete v /usr/share/doc/myphpmoney/README.Debian."

#~ msgid ""
#~ "Should the database be removed when you purge the myphpmoney package with "
#~ "the \"dpkg --purge myphpmoney\" command (i.e. remove everything "
#~ "including the configuration) later on? (default is not)"
#~ msgstr ""
#~ "Má se při odstranění balíku myphpmoney příkazem \"dpkg --purge myphpmoney"
#~ "\" (tj. odstranění všeho včetně konfigurace) odstranit i databáze? "
#~ "(Výchozí je ne.)"

Reply to: