[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#250656: [INTL:nl] new Dutch po-debconf translationOn Mon, May 24, 2004 at 01:20:34PM +0200, Luk Claes wrote:
> #. Description
> #: ../templates:3
> msgid "NOTE: Additional configuration needed."
> msgstr "MERK OP: er is bijkomende configuratie nodig."

'LET OP'?
 
> #. Description
> #: ../templates:3
> msgid "To enable/disable APL support in Apache and PHP you need to
> make some additional settings. See /usr/share/doc/apl/README.Debian
> for more details."
> msgstr "Om APL-ondersteuning in/uit te schakelen in Apache en PHP moet
> u enkele bijkomende wijzigingen door te voeren. Zie

'moet u ... doorvoeren' (niet 'te', onzeker of het 'doorvoeren' of 'door
voeren' is), of 'dient u ... door te voeren'.

> /usr/share/doc/apl/README.Debian voor verdere details."

--Jeroen

-- 
Jeroen van Wolffelaar
Jeroen@wolffelaar.nl (also for Jabber & MSN; ICQ: 33944357)
http://Jeroen.A-Eskwadraat.nlReply to: