[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: FATAL ERROROn Tue, Jul 06, 2004 at 12:51:48PM +0200, Bartosz Fenski aka fEnIo wrote:
> > Jak rozwiązać problem?
> 
> Skonfigurować X'y i nie słać tu tak wielkich załączników.

Doh, I didn't notice that it's debian-project@l.d.o.
In general he asked how to fix his problem with X server.

Darek - ta lista nie służy do zadawania tego typu pytań.
Od tego jest lista debian-user-polish@lists.debian.org

To jest anglojęzyczna lista.

pozdr,
fEnIo


-- 
   _   Bartosz Fenski | mailto:fenio@o2.pl | pgp:0x13fefc40 | IRC:fEnIo
  _|_|_   32-050 Skawina - Glowackiego 3/15 - w. malopolskie - Polska
  (0 0)     phone:+48602383548 | Slackware - the weakest link
ooO--(_)--Ooo http://skawina.eu.org | JID:fenio@jabber.org | RLU:172001

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: