[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: FATAL ERROROn Tue, Jul 06, 2004 at 01:19:47AM +0200, Dariusz Mierzwa wrote:
> Jak rozwiązać problem?

Skonfigurować X'y i nie słać tu tak wielkich załączników.

pozdr,
fEnIo


-- 
   _   Bartosz Fenski | mailto:fenio@o2.pl | pgp:0x13fefc40 | IRC:fEnIo
  _|_|_   32-050 Skawina - Glowackiego 3/15 - w. malopolskie - Polska
  (0 0)     phone:+48602383548 | Slackware - the weakest link
ooO--(_)--Ooo http://skawina.eu.org | JID:fenio@jabber.org | RLU:172001

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: