[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Ile GB zajmuje debian na dysku po jego zainstalowaniu?On Wed, May 26, 2004 at 12:48:55PM +0200, wp wrote:
> Ile GB zajmuje debian na dysku po jego zainstalowaniu?

Argh... I didn't notice it's debian-project@l.d.o

He asked how many gigabytes is used after installation of Debian.

Here goes my answer in Polish:

To zależy od tego co wybierzesz podczas instalacji. 
Debian Woody ma prawie 10 tysięcy pakietów i tylko od Ciebie zależy ile
z nich zainstalujesz. 

Generalnie na podstawową instalację będziesz potrzebował minimum 50MB,
ale będzie to tylko podstawa systemu, bez graficznych środowisk i tym
podobnych rzeczy. Zazwyczaj instalacja zajmuje około 500-1000MB.

A jeśli wybierzesz by instalował praktycznie wszystko to myślę, że z 5GB
zajmie.

No i mała prośba. Od tego typu pytań jest lista
debian-user-polish@lists.debian.org

Tam możesz rozmawiać z użytkownikami po polsku, ta lista jest
angielskojęzyczna i raczej nie służy do zadawania takich pytań.

pozdr,
fEnIo
-- 
   _   Bartosz Fenski | mailto:fenio@o2.pl | pgp:0x13fefc40 | IRC:fEnIo
  _|_|_   32-050 Skawina - Glowackiego 3/15 - w. malopolskie - Polska
  (0 0)     phone:+48602383548 | Slackware - the weakest link
ooO--(_)--Ooo http://skawina.eu.org | JID:fenio@jabber.org | RLU:172001

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: