[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Ile GB zajmuje debian na dysku po jego zainstalowaniu?On Wed, May 26, 2004 at 12:48:55PM +0200, wp wrote:
> Ile GB zajmuje debian na dysku po jego zainstalowaniu?

To zależy co zainstalujesz.
Od 50MB do 10GB.

pozdr,
fEnIo

-- 
   _   Bartosz Fenski | mailto:fenio@o2.pl | pgp:0x13fefc40 | IRC:fEnIo
  _|_|_   32-050 Skawina - Glowackiego 3/15 - w. malopolskie - Polska
  (0 0)     phone:+48602383548 | Slackware - the weakest link
ooO--(_)--Ooo http://skawina.eu.org | JID:fenio@jabber.org | RLU:172001

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: