[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: wyślij mu toOn Tue, Feb 03, 2004 at 09:14:49PM +0100, martin raven wrote:
> siemka
In English:
I don't think it's the proper list to sending Polish-language messages.
I hope it was made by mistake.

In Polish
Nie sądzę by to była właściwa lista na wysyłanie polskojęzycznych wiadomości.
Mam nadzieję, że to była pomyłka.

regards
fEnIo
-- 
   _   Bartosz Feński aka fEnIo | mailto:fenio@o2.pl | pgp:0x13fefc40 
  _|_|_  32-050 Skawina - Głowackiego 3/15 - w. małopolskie - Polska
  (0 0)   phone:+48501608340 | ICQ:46704720 | GG:726362 | IRC:fEnIo
ooO--(_)--Ooo http://skawina.eu.org | JID:fenio@jabber.org | RLU:172001

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: