[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

unsubscribe

--------------------------------------
Това писмо е изпратено от  www.mail.bg

Безплатният адрес в mail.bg предлага:
- Силна АнтиСПАМ защита
- 12MB място за поща
- SMS за ново писмо (всички оператори)
- WAP достъп от GSM и без компютър
- Безплатен POP3 достъп
- Безплатна поддръжка по телефона
______________________________________
БЕЗ ИЗЛИШНИ ВЪПРОСИ РЕГИСТРИРАЙТЕ СВОЙ
БЕЗПЛАТЕН АДРЕС НА  http://www.mail.bg

Reply to: