[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [OT] Droit d'auteur vs. free software?Scripsit tb@becket.net (Thomas Bushnell, BSG)
> Henning Makholm <henning@makholm.net> writes:

> > No he can't. His placing Emacs under a free license, aside from his
> > numerous writings about software freedom, clearly imply that his works
> > have no intrinsic artistic character that could possibly be violated
> > by any third-party modification.

> This is horrid. I believe quite firmly that my work has an intrinsic
> artistic character.

Sure. But do you believe that the intrinsic artistic character it has
is one that could be violated by a third-party modification?

-- 
Henning Makholm       "Jeg forstår mig på at anvende sådanne midler på
              folks legemer, at jeg kan varme eller afkøle dem,
          som jeg vil, og få dem til at kaste op, hvis det er det,
         jeg vil, eller give afføring og meget andet af den slags."Reply to: